Åbo stad påminner om användningen av munskydd både inomhus och utomhus. Staden förpliktar användningen av munskydd i stadens tjänster och inför ett masktvång i kollektivtrafiken på grund av den snabbt försämrade coronasituationen.

Den nyaste informationen om coronavirusläget i Åbo och vaccinationerna uppdateras på våra webbsidor:

Corona sprider sig nu i hela staden och i alla åldersgrupper. Unga vuxna har också hamnat på sjukhusvård. De på sjukhus och intensivvård är i huvudsak ovaccinerade. Att ta vaccinet är ytterst viktigt i denna epidemisituation.

Maskplikt införs på Föli-bussarna från och med fredagen den ​​26 november. Munskydd behöver inte användas om passageraren är under 12 år eller om det finns hälsoskäl som hindrar dess användning. Personalen inom stadens tjänster använder munskydd och detsamma förutsätts av kunderna. Tjänsterna fungerar som normalt.

Utvidgningen av coronapassets användningen även till stadens andra tjänster kommer att övervägas om situationen inte förbättras.

-Användningen av coronpasset kan utvidgas till att omfatta stadens fritidstjänster om coronasituationen förvärras ytterligare, säger Jutta Peltoniemi, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar i Åbo.

I skolorna används munskydd från och med fjärde klassen. Daghem, skolor och läroanstalter fungerar normalt med kontaktundervisning.

Planerade inomhusfestevenemang för resten av året, såsom självständighetsdagens festligheter, kommer att hållas som tillställningar som kräver coronapass. Så som det ser ut nu kommer också julfreden att utlysas. Det meddelas senare om evenemangets arrangemang.

Stadsstyrelsens möte på måndagen den 29 november hålls som ett kontaktmöte med munskydd. Organens möten kan hållas på distans eller på plats med munskydd enligt ordförandes beslut.

Stadens personal använder munskydd på arbetsplatsen. Anställda som utför kontorsarbete och annat arbete som går att göra på distans övergår till distansarbete så att endast de mest nödvändiga mötena kan ordnas som kontaktmöten med munskydd.

Åbo stads anställda instrueras också att stanna i distansarbete om den anställda inte har det skydd som de två vaccindoserna ger.

- Genom åtgärder som påverkar både stadens anställda och stadens invånare strävas det nu till att motverka den försämrade coronasituationen, säger Jutta Peltoniemi, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar i Åbo.

Nyckelord: