Ledamöterna i Åbo ungdomsfullmäktige har valts för tvåårsperioden 2022–2023. Stadsstyrelsen kommer att bekräfta sammansättningen av den nya ungdomsfullmäktigen vid sitt möte den 29 november 2021.

Totalt gavs 5261 röster. Röstningsprocenten var 45 % och sjönk något från valet 2019 där röstningsprocenten var ungefär 50 %.

– Enligt ungdomsfullmäktige gick röstningen i vissa skolor mycket bra och det var lätt när valet var elektroniskt. På vissa skolor kunde kommunikationen om valen ha fingerat effektivare. På grund av corona gick det tyvärr inte att ta sig runt i skolorna för att informera om valen så som vi gjort tidigare, säger ungdomssekreterare Mirja Teräs.

Röstningen i valen skedde för första gången elektroniskt. Ungdomarna var nöjda med det elektroniska systemet och den upplevdes vara enklare än den tidigare röstningsmetoden.

Alla suppleanter är högstadierepresentanter

I början av perioden 2022–2023 kommer Åbo ungdomsfullmäktige att ha 32 ordinarie ledamöter och 10 suppleanter. Av ordinarie ledamöterna är 14 högstadierepresentanter, 12 gymnasierepresentanter och 6 representerar yrkesinstitut. Alla suppleanter är högstadierepresentanter. Av de medlemmar som valdes har 12 varit ledamöter eller suppleanter i Åbo ungdomsfullmäktige under den gångna tvåårsperioden.

Totalt kandiderade 47 ungdomar födda mellan 2003 och 2008 som bor eller studerar i Åbo till ungdomsfullmäktige. Ungdomar i åldern 13–18 år som bor eller studerar i Åbo hade rösträtt. Valen hölls 8–13.11.2021 i Åbo stads högstadier, gymnasier och yrkesskolor samt i Turun Steiner-koulu, Turun normaalikoulu och De ungas konst- och aktivitetshus Vimma.  

Ungdomsfullmäktige är en politiskt och religiöst oberoende organ som företräder ungdomar. Åbo ungdomsfullmäktige började sin verksamhet 2014. Den nya ungdomsfullmäktigen sammanträder för första gången den 19 januari 2022 klockan 17 i fullmäktigesalen i Åbo stadshus.