Var du igen sent ute på en studerandefest? Eller läste du till tentamen fram till småtimmarna? Det lönar sig inte – sen sömnrytm utsätter för kronisk sömnbrist vilket i sin tur gör det svårare att prestera väl i studierna.

Hur tråkigt det än kan låta så är sömnen en av hörnstenarna i vårt välmående – även för studerande. Mitt i det hektiska studentlivet kan detta ibland glömmas bort när tenter tynger och å andra sidan är det sociala livet ofta livligt.

Sömn har dock stor inverkan på både stresshantering och humör. Enstaka korta nätter orsakar ännu inte långvariga problem, men om de blir kroniska blir konsekvenserna många.

– Kronisk sömnbrist ger en ökad känsla av utmattning och påverkar uppmärksamhet och de exekutiva funktionerna. Hjärnan aktiv även på natten då nervnätverk och minne byggs upp. Sömn alltså möjliggör långtidsminnesfunktionerna, säger sömnforskare och professor Anu-Katriina Pesonen.

En sen sömnrytm är de unga vuxnas problem

Sömnbehovet är individuellt: vissa klarar sig med sju timmar, medan andra behöver mer än åtta timmar sömn per natt. Sömnbehovet kan också variera beroende på situation och årstid.

– Det bästa måttet på ditt sömnbehov är hur svårt det är att vakna och tröttheten på dagarna. Som bäst vaknar en person utan väckarklocka när hen har fått tillräckligt med sömn, säger Pesonen.

Ungdomsårens naturliga sena sömnrytm börjar ändra till en tidigare rytm vid 22–24 års ålder. Ju senare rytmen är, desto mer sannolikt är det att det inte fås tillräckligt med sömn.

– Det uppskattas att ungefär hälften av de unga lider av någon form av sömnproblem. Ett typiskt problem är en försenad sömnperiod, det vill säga en mycket sen sömnrytm. Detta betyder att sömnen vanligtvis kommer först under morgontimmarna. Ett annat vanligt problem är sömnlöshet, säger Pesonen.

En dagsljuslampa på presentönskelisan

Om sömnrytmen är mycket sen, men studenten somnar bra och hålls bra i sömn, pekar problemet på en försenad sömnperiod. Sömnlöshet kan i sin tur ha symtom så som svårigheter att somna, ångest i samband med somnandet, svårt att stanna i sömn och att personen vaknar på natten.

– Från studiesynpunkten orsakar båda dagtrötthet och nedsatt funktionsförmåga, säger Pesonen.

I stressiga situationer är det vanligt att sömnen förkortas och att den blir inte så djup. Återställande, djup sömn är dock just då av stor vikt. Djup sömn kan främjas till exempel genom att följa en regelbunden sömnrytm. Du ska dock också vara skonsam mot dig själv eftersom det ofta är svårt att upprätthålla en regelbunden sömnrytm.

– En dagsljuslampa ger takt åt den interna klockan på morgonen och dess fördelar reflekteras fram till kvällen. Det lönar sig alltså att skaffa en sådan eller be om den i julklapp. Det skulle vara bra om studentbibliotek skaffade dagsljuslampor de kan låna ut, funderar Pesonen.