Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt meddelade igår den 2 december om två misstänkta fall av coronavirusvarianten omikron i Egentliga Finland. Igår kväll bekräftades att det andra fallet finns i Åbo.

– Vi har konstaterat ett smittfall som har bekräftats vara omikronvarianten och utredningsarbetet pågår som bäst. Det är sannolikt att det blir flera smittfall, berättar ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Alla personer som berörts av smittkedjan har kontaktats och de har fått anvisningar om karantän och testning. Smittskyddsanvisningarna gällande omikronvarianten skiljer sig från tidigare anvisningar och personer som utsätts för denna virusvariant försätts i karantän oberoende av vaccinstatus.

– Samma försiktighetsåtgärder som gäller för andra coronavirusvarianter fungerar också med denna nya variant. Jag påminner ändå alla Åbobor om att följa coronaåtgärderna med särskild noggrannhet, säger Peltoniemi.

Nyckelord: