EU:s covid-19-intyg fungerar som coronapass, och du kan ladda ner det i din Mina Kanta-sida. (Uppdaterad 18.1.2023.)

Hämta coronapasset i Mina Kanta

EU:s covidintyg fungerar som coronapass, och du kan ladda ner det i din Mina Kanta-sida.

Om ditt intyg av någon anledning inte bildas på rätt sätt eller det är inte möjligt att ladda upp ur Omakanta ta kontakt: Coronavirusrådgivnings telefon.