EU:s covid-19-intyg fungerar som coronapass, och du kan ladda ner det i din Mina Kanta-sida. Passpunkten i Stadssjukhusets aula är tillfälligt överbelastad. (Uppdaterad 1.7.2022.)

Här kan du hämta ditt coronapass

Ta alltid med ett identitetsbevis samt dina nätbankskoder eller mobilcertifikat. Reservera tillräckligt med tid för ärendet. 

Åbobibliotekens öppettider:

Övriga avhämtningsställen:

Om du inte har nätbankskoder:

Stadssjukhusets aula
Kommunalsjukhusvägen 20
20700 Åbo

Passpunkten i Stadssjukhusets aula är tillfälligt överbelastad.

Öppet för coronaintygsärenden:

 • I juli endast på torsdagar kl. 13.45-15.45.

Övervakningen av smittsamma sjukdomar betjänar inte längre kunder i coronapassärenden. Vänligen kontakta Stadssjukhusets hjälpstation.

Hämta coronapasset i Mina Kanta

EU:s covidintyg fungerar som coronapass, och du kan ladda ner det i din Mina Kanta-sida. Ladda ner pdf-filen på din telefon, ta en skärmdump av sidan eller skriv ut passet.

Om ditt intyg av någon anledning inte bildas på rätt sätt ska du ta kontakt via eHälsoservicen

Gör så här om det inte går att skriva ut passet eller användningen av Mina Kanta av någon anledning inte lyckas

Du har finsk personbeteckning och har fått vaccinen i Finland och/eller genomgått covid-19, men har inte tillgång till en printer eller en smarttelefon:

 • Du får hjälp med att skriva ut passet i Åbos bibliotek eller i samservicekontoren Monitori vid Salutorget eller i köpcentret Skanssi. Du behöver inte boka tid, men var beredd på att köa. Hjälpstationerna är öppna enligt verksamheternas öppettider. 
 • Ta med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat som du använder för att logga in på Mina Kanta. 

Stadssjukhusets hjälpstation betjänar i följande coronapassärenden:

Passpunkten i Stadssjukhusets aula är tillfälligt överbelastad.

Stadssjukhusets hjälpstation betjänar med coronapassärenden

 • I juli endast på torsdagar kl. 13.45-15.45.

1. Jag har finsk personbeteckning och har fått vaccinet i Finland och/eller genomgått covid-19, men har inga nätbankskoder

 • Du kan avhämta ditt coronapass i Åbo stadssjukhus huvudaula (adr. Kommunalsjukhusvägen 20). Du behöver inte boka tid, men förbered dig på att köa.
 • Ta med ditt identitetsbevis.

2. Jag har inte permanent finsk personbeteckning, men har fått vaccinen i Finland eller utomlands, eller har genomgått covid-19 antingen i Finland eller utomlands och infektionen har bekräftats med ett PCR-test

 • För att få passet bör du ta med dig ett identitetsbevis OCH ett intyg över erhållna vaccin. I intyget bör vaccinationsdatumen, använt vaccin samt satsnummer (Lot- eller batchkod) framgå. 
 • Om du har fått vaccinet i en privat läkarstation eller utomlands bör du visa upp ett intuyg över de erhållna vaccinen.
 • För att få EU:s covidintyg bör du ha med resultat av ditt PCR-test, där det framgår att du har testat positivt samt testdatumet.
 • Ta med utskriften av ett testresultat om du har testats i ett privat laboratorium eller utomlands.
 • Ett covidintyg över genomgången sjukdom beviljas inte utgående från ett antigentest.

Jag bor utomlands, är finsk medborgare och har fått vaccinet i ett annat land än Finland

 • Ta kontakt med övervakningen av smittsamma sjukdomar.

Belasta inte hälsostationerna i onödan med coronapassärenden 

Ring inte till Åbo stads hälsostationer i ärenden som gäller laddning och utskrift av coronapasset. Så undviker vi att ytterligare belasta hälsostationernas tidsboknings- och rådgivningstjänster.