Åbo stad tar i bruk coronapass från och med 10.12. i de flesta av stadens tjänster. Idrottsplatser kan besökas genom att uppvisa coronapass.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i sydvästra Finland har beslutat om nya restriktioner på grund av det förvärrade coronaläget. Åbo stads idrottstjänster tar i bruk coronapass från och med 10.12. Coronapass förutsätts av alla över 16-åringar på stadens idrottsplatser, på Barkplan samt på ledda turer utomhus, med undantag toppidrottare (lagidrottare i högsta serien, individuella idrottare på FM-nivå).

Coronapass förutsätts också av personer som vistas på inomhusidrottsplaster då de för barn till träningar. På ledda motionsturer förutsätts coronapass av alla över 16-åriga deltagare. Inomhusidrottsplatser är simhallar, motionssalar, gym, bollhallar, ishallar, Impivaara fotbollshall, Kuppis idrottshall, idrottscentrum Alfa samt Lintula gymnastik- och cirkussal.

Föreningar ansvarar i sin egna verksamhet för kontrollerandet av coronapass av deltagare över 16-år. Coronapasset kontrolleras vid varje träning. Matcher och evenemang räknas som offentliga evenemang, vilket betyder att coronapass förutsätt av alla över 16-åriga besökare. På matcher och evenemang förutsätts coronapass inte av idrottsplatsens arbetare, tränare, funktionärer, domare och evenemanget talkoarbetare.

Evenemangets arrangör ansvarar alltid för kontrollerandet av coronapass. På de utomhus- och inomhusidrottsplatser där coronapass förutsätts, finns inga begränsningar i personantal. Det här betyder att deltagarantalet på träningsturer och ledda pass inte begränsas. På en del gym behövs inget coronapass. I dessa utrymmen begränsas istället besökarantalet. I dessa lokaler finns synlig information om maximalt antal personer som tillåts i utrymmet, vilket besökare bör följa. På Patis områdesgårdens gym är gränsen nio personer, på Kråkkärrets ishallens gym är gränsen tio personer och på Petrelius simhallens gym är gränsen åtta personer.

På idrottsplatser där motionerandet sker på egen hand förutsätts inga coronapass. Dessa platser är skidspår, utomhusgym, naturstigar och naturisbanor. På dessa platser finns heller inga begränsningar på besökarantal. För ytterligare information läs sammanställningen

Vanliga frågor om coronapasset

Regionförvaltningsverkets beslut om offentliga evenemang 9.12 är i kraft 10.12-31.12.2021.

Ytterligare information om coronarestriktionerna: turku.fi/sv/corona