Deltagarna i arkitekttävlingen för hamnens nya passagerarterminal har blivit utvalda. Tävlingens vinnare och arkitekten för den nya passagerarterminalen planeras att delges innan sommaren.

Vad är Ferry Terminal Turku projektet?

  • Ferry Terminal Turku (FTT) är ett gemensamt projekt med Åbo Hamn, Tallink Silja och Viking Line som partners med målsättning att utveckla passagerartrafiken i Åbo.
  • Syftet är att bygga ett nytt gemensamt passagerarterminalområde till rederiernas förfogande.
  • I projektet ingår renovering av kajplatserna som skall användas av rederierna och deras bakgrundsområden, inklusive landgångstuber, broar och utrustning för automooring, konstruktion av bilplan med transportförbindelser till gatunätverket och avlämningsområdet för kollektivtrafik. Dessutom kommer det att ske en viss omstrukturering i själva lasthamnen i samband med projektet.
  • Beräknad tillverkningstid för den nya gemensamma terminalen är i slutet av 2025/början av 2026.
  • Den beräknade kostnaden för projektet är 172 miljoner euro.

Ferry Terminal Turku projektet

Närmare tjugo planeringsgrupper anmäldes till planeringstävlingen, vilken anordnas som en offentlig upphandling. De fem kontor som blivit inbjudna att delta valdes genom att tilldela referenserna poäng.

- Vår tävling lockade deltagare av mycket hög nivå och vi är väldigt glada över intresset som arkitekterna har visat Åbo och hamnen, berättar Erik Söderholm, VD för Åbo hamn och ordförande för tävlingens domarpanel.

För arkitektplaneringen av den nya passagerarterminalen tävlar

  • PES-Arkitekter
  • arbetsgrupp Helin & Co Arkitekter och LPR-arkitekter
  • Arkitektbyrå ALA
  • Zaha Hadid Architects
  • JKMM arkitekter.

Utöver de inhemska byråerna ger den internationellt belönade London byrån Zaha Hadid Architects extra krydda till tävlingen.

- Deltagarna är arkitekturens ledande topp och det är en stor ära att välkomna dem hit för att presentera sina idéer om det nya landmärket i Åbo, säger Söderholm.

Skisser för tävlingens första del inväntas i början av året och de slutgiltiga förslagen mottages senare under våren. Tävlingens vinnare och arkitekten för den nya passagerarterminalen planeras att delges innan sommaren.

Hankintakumppanit Oy fungerar som konsult för Åbo hamn under arkitekttävlingen.