Åbo stads servicehelhet för välfärd söker tiotals närvårdarstuderande för sommarjobb inom hemvården och boendetjänster för äldre. De studerande får ett avlönat sommarjobb, en utsedd handledare, färdigheter för att kunna ta examen snabbare, en högkvalitativ inlärningsmiljö och en chans till fast anställning.

- Ett informationstillfälle om sommarens läroavtalsutbildning ordnas för närvårdarstuderande den 13 december. Vi har en enorm brist på närvårdare, särskilt inom äldreomsorgen, och på det här sättet försöker vi locka nya medarbetare. Utbildningen har skräddarsytts tillsammans med Åbo läroavtalsbyrå och Åbo yrkesinstitut, berättar Reija Ekdal, administrativ överskötare vid Åbo stads servicehelhet för välfärd.

Läroavtal är ett pragmatiskt sätt att ta examen. Sommarjobben för närvårdare inom Åbo stad sträcker sig från juni till augusti.

Läroavtalet grundar sig på ett samarbete där den studerande, handledaren på arbetsplatsen, läroanstaltens lärare samt utbildningsinspektören från läroavtalsbyrån deltar. I läroavtalsutbildningen sker merparten av inlärningen, cirka 80 procent, på arbetsplatsen genom att utföra arbetsuppgifter. Utöver detta stöds den studerandes yrkeskompetens genom kunskapsbaserade studier vid läroanstalten (ca 20 %).

- Läroavtal ger en unik möjlighet att lära sig ett yrke direkt från dem som redan kan det. Efter avslutad examen har den studerande utmärkta färdigheter för att komma in i arbetslivet. Grundpelarna för inlärning på arbetsplatsen är mångsidiga arbetsuppgifter, en yrkeskunnig arbetsgemenskap samt moderna maskiner och utrustning, berättar utbildningsinspektören Terhi Solmula vid Åbo läroavtalsbyrå.

Mångsidig arbetsbeskrivning och verkligt nöjda kunder

Åbo stads hemvård har bevisligen nöjda kunder. Baserat på kundnöjdhet fick Åbo hemvård år 2020 vitsordet 8,45. Varje år öppnar Åbo hemvård 1,5 miljoner dörrar, och arbetet i de äldres vardagsmiljö är mångsidigt och varierat. En läroavtalsstuderande som anställs under sommaren arbetar självständigt inom hemvården men är en del av ett mångprofessionellt team.

Boendetjänster för äldre tillhandahåller boende- och vårdtjänster dygnet runt för äldre med flera sjukdomar. Inom boendetjänsterna är närvårdarna mångkunniga och inom arbetsgemenskapen arbetar man i team. Arbetsverktygen och utrymmena möjliggör ergonomiskt arbete. Utöver detta utnyttjas teknik på ett mångsidigt sätt, bland annat med anhöriga.

Både inom hemvården och boendetjänsterna för äldre får närvårdarstuderandena en egen handledare under hela sommaren. De erbjuds även ett omfattande introduktionsprogram och en planerad arbetshelhet. Efter avslutad praktikperiod uppmanas studerandena alltid fylla i en kvalitetsundersökning om studievägledningen. På basen av undersökningen utvecklas verksamheten. Utgående från tidigare erfarenheter har man lyckats bra med studievägledningen inom servicehelheten för välfärd, och studerandena har varit nöjda med den vägledning de fått under praktikperioden.

- Läroavtalet är ett utmärkt rekryteringsverktyg för oss. Genom det kan vi utbilda just sådana kunniga personer som vi behöver. Det finns många aspekter av närvårdaryrket som man inte kan lära sig genom att läsa böcker, berättar Anne Ojanto, servicechef för Åbo stads hemvård och Riitta Karjalainen, chef för boendetjänster.

Nyckelord: