Julfredstraditionen kommer inte heller i år att brytas, men på grund av den svåra coronasituationen i regionen kommer utlysningen igen att läsas utan publik. Åbo stad vill agera ansvarsfullt och minimera riskerna för smittspridning.

Åbo utlyser julfred från Gamla Stortorget på julafton den 24 december 2021 klockan 12. Utlysningen av julfreden följer samma mönster som är bekant från tidigare år. Utlysningen kommer att läsas av Åbo stads protokollchef Mika Akkanen

Utlysningen sker utan högtalare och den kan följas via Yle både på tv och i radio. Publiken har inte tillträde till Gamla Stortorget. Området spärras av och utlysningen hörs inte utanför torget. Nylandsgatan kommer inte heller att spärras av och biltrafiken går som vanligt på gatan. 

Julfredsutlysningen läses nu upp utan publik för andra gången. Enligt Åbos borgmästare Minna Arve var beslutet svårt men den enda ansvarsfulla lösningen.

– Staden vill inte arrangera stora evenemang och utsätta stadsborna för en situation där varianten omicron av coronaviruset sprider sig starkt. Detta kommer att säkerställa säkerheten för invånarna, säger Arve.

Tillfällets karaktär och plats ger inte möjlighet till granskning av coronapass eller tillräckliga säkerhetsavstånd. Utlysningen av julfred samlar varje år över 10 000 personer till Gamla Stortorget. 

– Jag tror att åboborna förstår att staden i första hand vill trygga deras hälsa. Tillfället för oss alla fortfarande samman på julafton, även om vi är på olika håll. Jag hoppas att julfredens stämning förmedlas från Gamla Stortorget till hemmen längs Yles kanaler, säger Mika Akkanen.

Musikkommendörkapten Juha Ketola är för första gången dirigent för marinorkestern som spelar på plats. Manskören Mieskuoro Laulun ystävät och KFUM i Åbos manskör Naskalit står för sångdelarna. Körerna dirigeras av den nya konstnärliga ledaren för Laulun ystävät, Nikke Isomöttönen.

Strikt handhygien och säkerhetsavstånd följs av orkester, kör och personal.

Tillställningens program 

  • kl. 11.57 Vår Gud är oss en väldig borg – psalm 154; 1, 4 
  • kl. 12 Åbo domkyrkas klocka slår 12. Inledningsfanfar ur marschen Marskalkens silverhorn, komp. Artturi Rope 
  • Åbo utlyser julfred, protokollchef Mika Akkanen 
  • Vårt land (1. finska, 1. svenska, 2. finska) 
  • Björneborgarnas marsch 

YLE1 sänder utlysningen av julfred direkt på tv. Sändningen börjar kl. 11.55. Yle Areena erbjuder också en sändning på teckenspråk. Eva Mäkinen fungerar som teckenspråkstolk. 

Julfred har utlysts i över 700 år 

Utlysningen av julfreden i Åbo har fortlevt nästan utan avbrott sedan 1300-talet. Julfreden har utlysts från Brinkalas balkong sedan år 1886. Texten som läses nuförtiden är från år 1903.

Julfreden utlystes inte år 1939 på grund av fara för bombningar, och inte heller år 1917 på grund av milisstrejken. Så vitt vi vet utlystes julfreden inte under stora ofreden 1712–1721, och sannolikt inte heller under åren 1809–1815.

Julfreden utlyses på finska och på svenska. Utlysningen har sänts på radio sedan år 1935. Televiseringarna i Finland inleddes år 1983, och sedan 1986 har utlysningen av julfreden även sänts till Sverige. Numera kan man på internet följa med utlysningen som direktsändning över hela världen.

Läs mera om julfredstraditionen: turku.fi/sv/julstaden/julfred