Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har måndagen den 20 december förbjudit alla offentliga tillställningar och allmänna möten oberoende av deltagarantal inom- och utomhus i Egentliga Finland under perioden 22–31 december 2021. Totalförbudet innebär att olika evenemang och tillställningar inte kan ordnas ens med ett krav på coronapass. Beslutet grundar sig på åtgärder i 58 och 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar.

AKTUELL INFORMATION OM CORONAVIRUSET OCH VACCINATIONERNA:

På grund av beslutet och det försvårade coronaläget ställer Åbo stad in nyårsevenemangen, det vill säga barnens nyår och nyårsfyrverkerierna.

Staden annullerar dessutom allt julprogram i stadens utrymmen såsom jultidens evenemang i museerna.

– Vi reagerar snabbt enligt alla beslut, anvisningar och restriktioner för att kunna trygga stadsbornas hälsa, och befrämjar för vår del bemästrandet av coronaviruset, säger Åbo stads borgmästare Minna Arve.

Utlysningen av julfreden ordnas för andra året i rad utan publik. Evenemanget går att se i Yles sändningar. Gamla Stortorget kommer att avgränsas under utlysningen, publiken har inte tillträde till området och programmet kommer heller inte att höras via högtalare i området.

Åbo filharmoniska orkesters säsong är redan avslutad och Åbo Stadsteaters föreställningar avbryts för resten av året. Biljetter till de inhiberade föreställningarna går att byta till kommande datum eller ett presentkort som gäller i ett år. Biljettpriset kan även returneras vid behov. Mera information om inkommande års föreställningar ges i ett senare skede.

Alla uppvisningar, tävlingar och matcher som ordnas på inom- eller utomhusidrottsplatserna måste genomföras utan publik. Publiken ska även avstå från att närvara vid träningarna. Nödvändig närvaro i motionslokalerna förutsätter att coronapasset kontrolleras.  

Coronapasset används i de av stadens tjänster som håller öppet, med undantag för biblioteksärenden och ungdomslokalerna där inget coronapass behövs.

Skolornas julfester kommer att ordnas, men vårdnadshavare kommer inte att bjudas in på plats. Under tillställningarna kommer man varken att sjunga kör- eller allsång. Vissa av julfesterna kommer att strömmas. Munskyddsrekommendationen gäller alla elever från årskurs ett och äldre. Rekommendationen gäller tillsvidare.

Förändringar i vaccinintervallen beaktas i vaccinationerna

Personer som har fyllt 60 år samt riskgrupperna kan få den tredje vaccindosen 3–4 månader efter den andra vaccinationen. Personer som är yngre än 60 år och inte hör till en riskgrupp kan erbjudas den tredje dosen 4–6 månader efter andra vaccinationen. Som tredje vaccindos ges antingen Modernas Spikevax eller BioNTech-Pfizers Comirnaty. Vaccintiderna skickas inte ut med sms och alla som är berättigade till den tredje dosen coronavaccin bör själva boka tid till vaccinationen eller söka sig till en pop up-mottagning.

Kampanjen Hela Åbo vaccinerar fick igång Åboborna på söndagen den 19 december och totalt 3279 invånare vaccinerades under dagens lopp i Centrums, Tallbackens och Runosbackens hälsostationer samt i Tallbackens rådgivningsbyrå. Totalt 2989 personer den tredje dosen, och 2228 av dessa var 60-plussare. Vaccinet gavs till 49 barn i åldern 5–11 år i riskgrupperna. I evenemanget gavs dessutom 450 doser influensavaccin.

Pop up-vaccinationer för 60-plussare ordnas i fem hälsostationer den 22 december

Onsdagen den 22 december ordnas en pop up-vaccinationsdag för Åbobor över 60 år i Centrums, Tallbackens, Kyrkovägens, Runosbackens och Kråkkärrets hälsostationer. Ett begränsat antal vaccindoser kan ges utan tidsbokning per hälsostation.

– 60-plussarna är den viktigaste målgruppen för den tredje dosen, eftersom de löper en större risk för att insjukna i den allvarligare formen av covid-19. Det är redan ett tag sedan de fick den andra dosen, säger ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

I hälsostationerna vaccineras onsdagen den 22 december kl. 8.30–15.15. Könummer delas ut till pop up-vaccinationerna i hälsostationerna, och vaccinet ges enligt dessa.

Mera detaljerad information om Åbos alla vaccinationstillfällen finns på följande webbsidor:

Vaccintider till mottagningen på Satakuntavägen 105 går att förboka på sidan turku.fi/ehalsoservice. Satakuntavägens pop up-verksamhet är stängd torsdagen den 23 december, men förbokade vaccinationer ges som vanligt.

Totalt 156 398 personer eller 88 procent av alla Åbobor som har fyllt 12 år har fått en vaccindos. Två doser har givits till 147 332 Åbobor (83,1 procent av alla över 12 år), och tre doser har givits till 31 849 personer, vilket motsvarar 18 procent av alla Åbobor över 12 år.

Inresande från omikronvariantens riskländer måste delta i en obligatorisk hälsokontroll eller uppvisa intyg över negativt testresultat

Resenärer som anländer till Finland från omikronvariantens riskländer bör i samband med inresan delta i en obligatorisk hälsokontroll. Resenärer med ett intyg över negativt coronatestresultat som är högst 48 timmar gammalt behöver inte delta i hälsokontrollen. Testen kan vara antingen ett PCR-test eller ett antigentest. För närvarande är riskländerna Sydafrika, Botswana, Eswatini (Swaziland), Storbritannien, Lesotho, Malawi, Moçambique, Namibia, Nigeria, Norge, Danmark och Zimbabwe.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att alla som anländer till Finland från utlandet gör ett hemtest efter att man anlänt till landet, om man inte testats i samband med inresan. Hemtest finns till salu i butiker och på apoteken. Om hemtestet uppvisar ett positivt resultat måste detta bekräftas i hälsovården. Om man 14 dygn efter inresa till Finland får symtom som tyder på en luftvägsinfektion bör man söka sig till coronaprovtagning.

Nyckelord: