Föreställningar, tävlingar och matcher på Åbo stads idrottsplatser genomförs 22.-31.12.2021 utan publik. Det rekommenderas också att föreningarnas träningar hålls utan åskådare. Man får fortfarande tillgång till idrottsplatserna genom att visa coronapasset. Utomhusidrottsplatserna är öppna och man kan träna där på egen hand.

Mera information:

Alla föreställningar, tävlingar och matcher ska ordnas utan publik både i inomhus- och utomhusutrymmen. Publik önskas inte ens till träningarna. Nödvändig vistelse i idrottsutrymmena förutsätter kontroll av coronapassen.

Man får tillgång till idrottsplatserna genom att visa coronapasset. Coronapasset krävs av alla personer över 16 år på stadens inomhusidrottsställen, på Barkplanen samt på de ledda aktiviteternas utomhus, med undantag av elitidrotten, som avser lagidrottare på de två högsta serienivåerna och individuella idrottare på FM-nivå. Coronapass krävs också av personer som själva kommer in för att föra barn till träningar. 

Utomhusidrottsplatser, såsom skidspår och naturisbanor är öppna och man kan träna där på egen hand.

Inomhusidrottsplatser

Alla föreställningar, tävlingar och matcher ska ordnas utan publik. Publik önskas inte ens till träningarna. Nödvändig vistelse i idrottsutrymmet förutsätter kontroll av coronapassen.

I inomhusidrottsutrymmen samt på ledda timmar krävs coronapass av personer över 16 år, med undantag för utrymmen där det har fastställts en begränsning av antalet personer. Vid passkontrollen kontrolleras också identitetsbevis.

Personer över 15 år förutsätts ha ansiktsmask hela tiden, förutom under idrottsprestationen. På idrottsplatserna undviks dessutom kontakt med andra grupper och under träningarna undviks onödig fysisk kontakt.  

Utomhusidrottsplatser

Alla föreställningar, tävlingar och matcher ska ordnas utan publik. Publik önskas inte ens till träningarna. Nödvändig vistelse i idrottsutrymmet förutsätter kontroll av coronapassen.

Coronapasset krävs på Barkplanen och under den ledda verksamheten av alla personer över 16 år, med undantag av elitidrottare. Fler bänkar är på kommande till Barkplanen för att garantera ett säkert byte av skridskor.

Säkerhetsavstånden bör beaktas, och användning av ansiktsmask rekommenderas på utomhusidrottsplatser med många besökare. 

På utomhusidrottsplatser som används på egen hand, såsom skidspår, motionsleder och naturisbanor, krävs inget coronapass.

https://www.turku.fi/sv/kultur-och-motion/motion/motionsstallen/skridskobanor -sidan har länkar till alla skridskomöjlighete (konstisbanor och skridskobanor)
De skidspår som nämns på sidan https://www.turku.fi/sv/kultur-och-motion/friluftsomraden/stigar-rutter-och-skidspar/skidspar  har öppnats
https://www.turku.fi/sv/kultur-och-motion/friluftsomraden/stigar-rutter-och-skidspar/skidspars/impivaara-skiduthyrning