Beslutet som Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland fattade den 29 december 2021 inverkar i synnerhet på Åbo stads fritidstjänster. Användningen av allmänna utrymmen både inomhus och utomhus begränsas så att närkontakt mellan deltagare kan förebyggas.

AKTUELL INFORMATION OM CORONAVIRUSET OCH VACCINATIONERNA:

Covid-19-intyget, det så kallade coronapasset, används tillsvidare inte i stadens tjänster. Vi påminner alla om att man inte får delta i kultur- och idrottstjänster om man känner sig sjuk eller är satt i karantän. Användning av munskydd förutsätts i alla tjänster. 

Regionförvaltningsverkets beslut har följande inverkningar på Åbo stads tjänster till och med den 15 januari 2022:

Bibliotekens evenemang är inställda

Alla publikevenemang i bibliotekens under tiden 1–15 januari är inställda. Övriga bibliotekstjänster är normalt tillgängliga. 
Biblioteken förutsätter användning av munskydd av alla över 12 år förutom om det finns medicinska hinder att bära munskydd. Tillräckliga avstånd till andra kunder bör hållas i bibliotekens lokaler. 

Begränsningar i museernas och ungdomstjänsternas besökarantal

Från och med den 30 december har Åbo museicentralens museer öppet med begränsningar i antalet samtidiga museibesök. Personalen följer med situationen, och kan vid behov tillfälligt begränsa entré för att undvika trängsel i utställningarna. Ingen förhandsanmälan behövs.

Ungdomslokalerna håller öppet, men alla enskilda evenemang har ställts in. Ungdomslokalernas samtidiga besökarantal begränsas för att trygga en hälsosäker vistelse. Det förutsätts att alla i grundskoleålder och äldre använder munskydd.

Idrotts- och motionslokalerna stänger

Åbo stads simhallar och lokaler för inomhusmotion håller stängt mellan den 1 och den 15 januari 2022. 

Tränings- och tävlingsverksamhet är tillåten endast utan publik för barn och unga födda 2004 eller senare, samt för idrottare på toppnivå som är födda 2003 eller tidigare (två högsta serienivåer i lagsporter och individuella grenar på FM-nivå).

Den aktör som använder stadens motions- och idrottsplatser ansvarar för att en hälsosäkerhetsplan för verksamheten är gjord. Användning av munskydd förutsätts i alla inomhuslokaler och rekommenderas även utomhus om det uppstår trängsel. 

Omklädningsrummen i samband med utemotionsplatserna är stängda, men bland annat uthyrningarna av utrustning fortsätter med begränsningar. Säsongarmbanden till Åbo stads inomhusmotion gäller medan lokalerna håller stängt och kompenseras för den tid armbanden inte kan användas. 

Filharmonikerna ger vårens öppningskonsert som webbsändning

Åbo filharmoniska orkester ger vårsäsongens öppningskonsert som en avgiftsfri direktsändning på webben (tfo.fi/live) torsdagen den 13 januari 2022 klockan 19. Alla evenemang i Konserthuset mellan den 1 och den 15 januari 2022 har ställts in eller flyttats framåt. Mera information finns på sidan tfo.fi

Föli rekommenderar resor utanför rusningstiderna

Regionförvaltningsverkets beslut om nya begränsningar gäller inte kollektivtrafiken, men Föli rekommenderar att man reser på andra än kollektivtrafikens rusningstider. Rusningen i Fölitrafiken är som störst på vardagar cirka klockan 7–8.30 och 13–16.30. Motsvarande rusningstoppar brukar inte förekomma under helger och veckoslut.

Alla passagerare som är 12 år eller äldre bör använda munskydd i Fölibussarna. Det lönar sig att ta på sig skyddet redan på hållplatsen. 

Tillsvidare går det inte att betala med kontanta pengar i Fölis bussar. Resan kan betalas med kontaktlös betalning (bank- eller kreditkort, olika mobila enheter), resekort, eller mobilbiljett som kan köpas i Föliappen. Engångsbiljetter och dygnsbiljetter finns till salu i R-kioskerna i Föliregionen samt i Fölis biljettautomater. 

Åbo stad riktar ett varmt tack för ansvarsfullt agerande

– Trots det försämrade coronaläget i Åbo har vi jämfört med de andra större städerna lyckats väl bland annat med den tredje vaccinationsomgången. Åboborna har aktivt sökt sig till vaccinationerna, och vårdpersonalen har skött sitt arbete med heder. Idrottsföreningarna förtjänar ett stort tack för ansvarsfullt agerande på idrotts- och motionsplatserna, och evenemangsarrangörerna för ett snabbt reagerande på nya och ständigt ändrande restriktioner, säger borgmästare Minna Arve.

Idrottsföreningarna och motionsplatserna har skapat en ansvarsfull och hälsotrygg verksamhetskultur i Åbo och i regionen, och beslutet att stänga lokalerna är inte en följd av att det skulle ha skett försummelser.

Borgmästare Minna Arve betonar att coronakoordineringsgruppen i Egentliga Finland i detta skede rekommenderade ett förlängande av tidigare restriktioner. Regionförvaltningsverket kom trots det fram till ett beslut som innebär strängare begränsningar, och de förutsätter att även idrotts- och motionslokalerna måste stängas. 

Nyckelord: