Under perioden 1–15 januari 2022 håller verksamheterna öppet med vissa undantag endast för barn och unga som är födda 2004 eller senare.

Enligt Regionförvaltningsverkets (Avi) beslut den 29 december är alla publikevenemang och allmänna möten inhiberade mellan den 1 och den 15 januari 2022. För ungdomstjänsternas del innebär detta:

  • Turku Band Festival den 19–22 januari flyttas fram till senare datum.
  • Barnens ljusland den 21–22 januari ställs in.

Hobbyverksamheterna den 1–15 januari 2022 är öppna endast för barn och unga som är födda 2004 eller senare:

  • Äventyrsparkens familjeprogram och grupper är inhiberade för alla som inte hör till målgruppen som nämnts ovan. 
  • Verksamheterna i Aura Bryggeri och Turku Rock Academy är inhiberade för alla som inte hör till målgruppen som nämnts ovan. 
  • Ungdomsgårdarnas grupper till exempel i Vimma är inhiberade för alla som inte hör till målgruppen som nämnts ovan. 
  • Skejthallen Cube håller öppet som vanligt enligt Avis linjedragning som inte gäller skejthallar. Avi har bestämt att skejthallar inte hör till sådana inomhusmotionsplatser som berörs av § 58 g. 
  • Turku Game Academys grupper och verksamheter är inhiberade för alla som inte hör till målgruppen som nämnts ovan. 
  • Vimmas grupper och verksamheter är inhiberade för alla som inte hör till målgruppen som nämnts ovan. 

Den 1–15 januari 2022 är ungdomslokalernas och lägergårdarnas verksamheter öppna endast för barn och unga som är födda 2004 eller senare.

Begränsningar i ungdomslokalernas besökarantal

Ungdomslokalernas besökarantal begränsas så att trygga avstånd går att hålla. Begränsningarna är olika stora i olika lokaler. I alla lokaler och verksamheter gäller en stark rekommendation att använda munskydd, undantaget om det finns medicinska grunder till att inte bära munskydd. 

Vi utreder som bäst olika reserveringar till lägergårdarna för grupper som berörs av restriktionerna. Vi meddelar om eventuella avbokningar skilt, och våra kunder får mera info genast då vi har fått klarhet i alla ärenden. Vi strävar efter att meddela alla som har bokat plats, senast den 31 december via Monitori. 

Användning av ungdomsgårdarna för föreningars och andra organisationers bruk för åldersgrupperna som berörs av restriktionerna är avbokade, eftersom alla publika evenemang och allmänna möten både inom- och utomhus oberoende av deltagarantal är förbjudna i Egentliga Finland.

Ungas verkstäder, uppsökande ungdomsarbete och de ungas informations- och rådgivningstjänst NuortenTurku fungerar som vanligt. 

Vimmas café håller öppet som vanligt till klockan 18 med begränsningar i kundplatser och gällande hygienanvisningar. 

Att tvätta händerna, använda munskydd och hålla tillräckliga avstånd är fortfarande väsentliga sätt att förebygga smittspridningen. Vi förutsätter att alla våra besökare i grundskolålder och äldre använder munskydd. Stanna hemma om du har minsta symtom på förkylning. 

Nyckelord: