Ska du söka sommarjobb eller deltidsarbete? Eller är du utexaminerad och söker ett mer permanent arbete? Läs karriärtränarens tips om hur man gör ett imponerande CV!

SÄRDRAG AV ETT BRA CV:

  • tydligt och lättläst
  • skräddarsytt för det arbete som söks
  • arbetsbeskrivningar har öppnats
  • sammanfattad profiltext
  • sparat i PDF-format

Meritförteckningen, dvs. CV:t, är en väsentlig del av arbetsansökan. Den är en översikt över arbetssökandens arbetserfarenhet, utbildning och övriga kompetens. Den anger om sökanden är en kompetent kandidat för den lediga tjänsten.

Det lönar sig inte att förhålla sig till CV:t som ett nödvändigt ont som man skrapar ihop en gång och uppdaterar vid behov. Det är snarare ett visitkort som med ett ögonkast berättar om sökanden bör övervägas för arbetet. Innehållet i CV:t ska alltid skräddarsys och riktas i enlighet med den arbetsplats man söker.

– Det viktigaste i CV:t är tydlighet och lättlästhet. Beakta alltid den arbetsplats du söker och bestäm utifrån den hurdan meritförteckning du gör upp. Betona dina erfarenheter och din kompetens som är relevanta för arbetsplatsen du söker till, säger Katja Mäkelä-Laakkonen, karriärhandledare från Åbo stads sysselsättningstjänster.

Kom ihåg att öppna arbetsbeskrivningarna

Meritförteckningens längd och exakthet kan orsaka huvudbry för den som skriver den. Hur noggrant borde man berätta om sin erfarenhet och kompetens? Räcker det med enbart yrkesbeteckningen på de tidigare arbetsplatserna?

– Bara yrkesbeteckningen, t.ex. försäljare, berättar inte tillräckligt om arbetet. Arbetsbeskrivningen kan vara mycket olika på olika arbetsplatser. Precisera alltså alltid arbetsbeskrivningarna. Berätta vad som ingått i dina arbetsuppgifter, vad du har gjort och vad du ansvarat för. Kom dock ihåg att CV:t ska rymmas på två A4, säger Mäkelä-Laakkonen.

Profiltext, kort säljsnack

Utöver arbetsbeskrivningen, utbildningsuppgifterna och andra kunskaper ska CV:t innehålla en kort profiltext – även om du också berättar om dig själv i motivationsbrevet. Profiltexten är ett kort säljsnack om dig själv.

– Rekryterare läser vanligtvis CV:t först, så med ett par rader borde du redan imponera på dem. Så här säkerställer du att CV:t läses från början till slut och att även motivationsbrevet intresserar, säger Mäkelä-Laakkonen.

Det så kallade hisstalet kan användas som hjälp när man skriver profiltexten. Det är en kort beskrivning på några meningar som sammanfattar din viktigaste kompetens, och eventuellt berättar något annat intressant om dig. Denna profiltext kan placeras på CV:t till exempel mellan personuppgifterna och arbetserfarenheten.

Satsa på CV:t efter arbetsplats

Allt flera funderar på meritförteckningens utseende. Ett traditionellt CV är ett sakligt, svartvitt dokument, men många inkluderar färger, bilder och andra visuella element.

Det lönar sig att satsa på utseendet särskilt om det är av betydelse för det arbete man söker. För till exempel ett arbete inom kommunikation och marknadsföring kan det vara bra att visa att man har ett visuellt öga. Ett visuellt behagligt CV kan också vara lättare för en rekryterare att komma ihåg – men detta är endast till nytta om meritförteckningens innehåll också är lämpligt.

– Betydelsen av visualitet beror på det arbete man söker. Alla uppskattar tydlighet och läsbarhet. Om studeranden till exempel söker sommarjobb på en byggarbetsplats är visualitet inte det viktigaste, säger Mäkelä-Laakkonen.

När du bekantar dig med företags webbplats och sociala medier, fäst uppmärksamhet vid visualiteten. Av den kan man eventuellt bedöma om CV:t bör vara visuellt levande eller om ett neutralt och mer traditionellt CV skulle vara bättre.

Behöver CV ett foto?

Många inkluderar ett foto på sig själv i sitt CV. Ett foto är inte nödvändigt i ett CV, men kan göra det mer personligt. Ett foto ger sökanden ett ansikte redan i början av ansökningsprocessen och kan lämna ett starkare minnesspår hos en rekryterare som eventuellt går igenom tiotals ansökningar.

– Jag rekommenderar att man inkluderar ett foto, men det är absolut inte en nödvändig del av ett CV, säger Mäkelä-Laakkonen.

Det lönar sig naturligtvis inte att lägga en dålig bild på sitt CV. Välj ett foto där ditt ansikte syns tydligt och där du ser ut som dig själv. En lugn bakgrund, bra belysning, snygga kläder och ett leende är också trumfkort på CV-bilden. Om du inte har en lämplig bild, be din vän ta en – eller besök ett proffs. En del fotografer erbjuder CV-fotografering till låga priser.

Spara ditt CV till slut i PDF-format, om det i platsannonsen inte uttryckligen begärs dokument i ett visst filformat. PDF-filer öppnas lättare än till exempel Word-dokument.