Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 14 januari 2022 beslutat om restriktioner som fortsättningsvis inverkar på fritidstjänsternas verksamhet. Åbo stad påminner fortfarande om att man inte får delta i kultur- och idrottsverksamheter om man är sjuk, har symptom eller är i karantän. All verksamhet förutsätter användning av munskydd.

Regionförvaltningsverkets beslut inverkar på följande sätt till och med den 28 januari:

Biblioteken och museerna ställer in evenemang

Bibliotekens publikevenemang har ställts in till och med den 28 januari. Övriga bibliotekstjänster är tillgängliga som vanligt. 

Biblioteken förutsätter att alla besökare som är 12 år eller äldre använder munskydd med undantag för hälsoskäl som förhindrar användningen. Besökarna ombeds att hålla tillräckliga avstånd till andra i bibliotekslokalerna.

Museernas publikevenemang och sammankomster samt kurser och workshops är inhiberade till och med den 28 januari. Tillträde till museerna kan begränsas tillfälligt för att undvika trängsel. Coronapasset kontrolleras av alla besökare som är 16 år eller äldre. 

Ungdomstjänsternas verksamhet

Ungdomsgårdarna håller öppet för barn och unga som är födda 2003 eller senare, men skilda evenemang har ställts in. De ungas verkstad, uppsökande ungdomsarbete samt informations- och rådgivningstjänsten fungerar normalt. Ungdomslokalernas besökarantal begränsas för att säkra trygga besök. Munskydd förutsätts av alla i grundskoleålder och äldre.

Åbo stads idrotts- och motionsplatser

Lokaler som är avsedda för individuellt utövande, som till exempel gym, simhallar, Kuppis idrottshall och Barkplan samt bastun öppnar för alla åldersgrupper så att tillräckliga avstånd går att hålla. Tränings- och tävlingstillfällen för barn och unga som är födda 2003 eller senare är tillåtna utan publik, samt toppidrott för 2003 födda och äldre (lagsporter på de två högsta serienivåerna samt individuella grenar på FM-nivå).

Innelokaler och omklädningsrum i samband med utemotionsplatserna håller fortfarande stängt för 2002 eller tidigare födda inom lag- och kontaktsporter samt motion i grupp. 

Olika aktörer som använder stadens idrotts- och motionsutrymmen bör göra upp en hälsosäkerhetsplan. Alla förutsätts bära munskydd inomhus, och användning av munskydd rekommenderas även utomhus om det uppstår trängsel. Utemotionsplatsernas omklädningshytter öppnar för användarna. 

Giltighetstiden för Åbo stads idrottstjänsternas kundarmband förlängs över stängningsperioden, och ersätts för den tid armbanden inte har kunnat användas. 

Åbo filharmoniska orkesterns konserter fortsätter som webbsändningar 

Åbofilharmonikernas symfonikonserter direktsänds som avgiftsfria nätkonserter på adressen tfo.fi/sv/live. Inga åhörare tillåts i salen, och sålda biljetter ersätts. Konsertsändningarna finns kvar på webbplatsen, och det går bra att njuta av dem i efterskott. Läs mera här: tfo.fi/sv

Åbo Stadsteater ställer in alla föreställningar i januari

Föreställningarna har inhiberats till och med den 31 januari 2022. Biljetterna till de inställda föreställningarna kompenseras. Digiscenen bjuder på gratisprogram på distans. Mera information på finska finns på sidan tkteatteri.fi.

Nyckelord: