En grupp om minst tre ungdomar i åldern 13–19 år som bor eller studerar i Åbo kan ansöka om projektpengar.

Åbo ungdomsfullmäktige stöder genomförandet av ungas verksamhetsprojekt varje år med sammanlagt 10 000 euro. Projektpengar kan sökas en gång per år och ett projekt kan beviljas högst 2 000 euro understöd. År 2022 startar ansökningsperioden för projektpengar måndagen den 17 januari och avslutas söndagen den 13 februari. 

Unga uppmuntras att komma med idéer till evenemang eller aktiviteter som så många som möjligt kan ta del av. Det kan till exempel vara en temadag, en konsert, ett disko, en utflykt, en föreläsning eller en kurs som annars inte skulle förverkligas. Förra året förverkligades till exempel utbildningsresor till skärgården, en djurassisterad aktivitetsdag samt ett antidiskriminerings- och antimobbningsprojekt med projektfinansieringen. 

Projekt som inte uppfyller projektansökningsreglerna kommer att exkluderas av ungdomsfullmäktigens ordförandeskap. De unga som kommit med projektförslaget presenterar sina projektidéer vid ungdomsfullmäktiges möte i Åbo stadshus den 16 mars 2022. Ungdomsfullmäktige väljer genom omröstning de idéer som beviljas pengar. Projekten kommer att genomföras under 2022. 

Ansökningsformuläret: http://lomakkeet.turku.fi. Projektansökningsreglerna och annan information finns på ungdomsfullmäktiges hemsida: www.turku.fi/sv/ungdomsfullmaktigespengar

Åbo ungdomsfullmäktige är ett oberoende organ vars medlemmar väljs genom val. Ungdomsfullmäktige företräder ungdomar som bor och studerar i Åbo och verkar för ungdomars intressen.