Regionförvaltningsverket beslutade den 14 januari 2022 att delvis fortsätta begränsningarna i Åbo stads idrottstjänster. Gym och simhallar är öppna för individuell träning men ledd motion är på paus.

I enlighet med regionförvaltningsverkets beslut i mötet den 14 januari är idrottstjänsterna öppna för individuell idrott och motion med begränsningar på antalet personer. Idrottsanläggningar för individuell motion, såsom gym och deras tvättrum och bastur, simhallar, Kuppis idrottshall och Barkplan samt utomhusidrottsanläggningarnas omklädningsrum är öppna för alla åldrar på ett sätt som möjliggör att besökaren kan undvika nära kontakt med andra. 

Simhallarnas besökarantal begränsas så att totalt 400 personer få samtidigt vistas i Impivara simhall och gym, Högst 35 personer får närvara i Petrelius och 8 personer i gymmet för självständig motion. Patis gym får samtidigt besökas av högst 9 personer och simbassängerna hyrs ut för privat bruk för familjer.  

Tränings- och tävlingsaktiviteter är tillåtna för barn och ungdomar födda 2003 och yngre samt för toppidrottare födda 2003 och äldre (lagidrottare i de två högsta serienivåerna och individuella idrottare på FM-nivå). Tävlingar och matcher ska hållas utan publik. 

Inomhusutrymmen och omklädningsrum i utomhusutrymmen förblir stängda för de som är födda 2002 och äldre i lag-, kontakt- och gruppmotion. 

De som ansvarar för skiftet som använder stadens idrottsanläggningar ska upprätta en hälsosäkerhetsplan. En ansiktsmask krävs inomhus och rekommenderas för utomhusmotionsplatser med trängsel. Att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd och god hand- och hosthygien är viktiga åtgärder för att säkerställa att alla kan motionera på ett säkert sätt. Motionsplatserna får besökas endast i god hälsa. 

Giltigheten för serieladdningar och säsongsarmband för kunder på Åbo stads inomhusidrottsanläggningar har förlängts för stängningen 1–11.1 och ersättning fås för den tid som blivit oanvänd på grund av stängningen. Oanvänd tid återbetalas inte.