Coronaepidemin accelererar fortfarande i Egentliga Finland. Ungefär hälften av alla konstaterade smittfall i Egentliga Finland lokaliseras till Åbo. Unga vuxnas (20–29 år) andel bland smittfallen är stor, dock ökar smittspridningen i alla åldersgrupper.

Omikronvarianten har nu spridits i stor utsträckning i hela Finland, och smittrisken är hög över allt. Infektionen hos vaccinerade och barn är i huvudsak lindrig eller helt symptomfri. Därför är det ytterst viktigt att vuxna i synnerhet tar vaccinet.

Åbo upphörde förra veckan med omfattande smittspårning. Vuxna och barn med god grundhälsa, som har symptom på en luftvägsinfektion, behöver inte söka sig till coronavirustestning och man kan vara sjuk hemma som med en vanlig förkylning. 

– I detta läge ska man förhålla sig till en luftvägsinfektion som om den vore covid-19. Därför får man inte gå till skola eller på jobb om man får minsta förkylningssymptom, säger ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Det är inte nödvändigt att verifiera ett positivt testresultat med ett coronatest i hälsovården. Hälsovårdens testning rekommenderas för arbetstagare inom social- och hälsovården, för personer som hör till olika riskgrupper samt i sådana situationer där testresultatet har juridisk betydelse.  

Gravida har lagts till riskgruppen för allvarlig covid-19

Institutet för hälsa och välfärd har lagt gravida till listan över mottagliga för en allvarlig coronavirusinfektion. En graviditet höjer risken att insjukna i allvarlig covid-19 och ökar behovet av sjukhus- och intensivvård. Coronavirusinfektionen har även konstaterats höja risken för preeklampsi, det vill säga havandeskapsförgiftning. Fostret hos en gravid som insjuknat i en coronavirusinfektion löper en något större risk för perinatal död. 

– Coronavaccinet rekommenderas för alla gravida. Vaccinet kan ges under graviditetens alla skeden, påminner Peltoniemi.

Vaccinet ger det säkraste skyddet mot en allvarlig sjukdom

Fler än 150 000 Åbobor har fått två vaccindoser. Den tredje dosen har givits till över 71 000 Åbobor. 

Under Hela Åbo vaccinerar-kampanjen söndagen den 23 januari ges vaccinet till alla Åbobor över 12 år. Vaccinet ges i Centrums och Runosbackens hälsostationer samt i vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105 utan tidsbokning klockan 8.30–15.15.

Pop up-mottagningar utan tidsbokning ordnas i Tallbackens rådgivning för barn i åldern 5–11 år torsdagen den 20 januari klockan 16.30–19.30 och söndagen den 23 januari klockan 9.30–15.30. Vaccinet fås utan förbokad tid i Syvälahti rådgivning söndagen den 23 januari klockan 9.30–15.30. Dessutom vaccineras barn i åldern 5–11 år lördagen den 22 januari klockan 9.30–15.30 i Satakuntavägens vaccinationsmottagning utan förbokad tid. Det är också möjligt att boka tid till alla vaccindagar, och det finns gott om lediga tider. Barnets alla vårdnadshavare bör ge sitt medgivande till vaccinationen antingen skriftligen eller muntligen på plats.

Det går att boka tid till vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen och vaccination av barn på adressen turku.fi/ehalsoservice. Det finns gott om lediga vaccintider.

Hälsovårdens robotar har gjort ett enormt arbete

Robottekniken som Åbo byggde för hälsovårdens behov har varit en framgång i hanteringen av coronapandemin. Programrobottekniken som utvecklades i snabb takt under coronapandemin har sparat in på vårdpersonalens arbete på ett anmärkningsvärt sätt.

Roboten Laura gör remisser till coronaprovtagning på basen av symptombedömningen i Omaolo. Laura togs i bruk i januari 2021 och tills vidare har Laura gjort mer än 63 000 remisser till coronatest. Detta motsvarar 37 månaders arbete för en yrkesutbildad i hälsovården.

Roboten Kauno för in testresultaten i Omakanta och skickar resultatet till klienten med ett sms. Sedan Kauno togs i bruk i oktober 2020 har roboten skickat ut totalt 250 000 sms. I tid motsvarar detta 56 månaders arbete för en yrkesutbildad inom hälsovården.