Tre miljoner euro har avsatts för Åbo stads modell för deltagande budgetering, Asukasbudjetti, för att förbättra barns och ungas välbefinnande. Totalt inkom 443 förslag från stadsbor på hur beloppet skulle användas. Förslag utvecklas nu vidare i online-verkstäder som är öppna för alla.

Verkstädernas tidtabell

Verkstäderna ordnas alltid kl. 17-18.30.

Tidtabellerna regionvis:

  • Centrum tisdag 25.1
  • Hirvensalo-Kakskerta tisdag 1.2
  • Östra centrum tisdag 8.2
  • S:t Marie-Patis tisdag 15.2
  • Nummis-Hallis tisdag 1.3
  • Pansio-Jyrkkälä tisdag 8.3
  • Runosbacken-Raunistula tisdag 15.3
  • Hela Åbo torsdag 17.3
  • Skanssi-Uittamo tisdag 22.3
  • Kråkkärret-Laustis tisdag 29.3

Tidtabeller, länkar och eventuella uppdateringar av verkstädernas information finns på sidan asukasbudjetti.turku.fi/pages/yhteiskehittaminen?locale=sv.

Åbobor får i april möjlighet att rösta om vilka av de förslag som invånare skickat in i Asukasbudjetti de helst vill att ska genomföras. Innan det kommer förslagen att utvecklas till röstningsfärdiga planer i verkstäder som ordnas online på grund av coronasituationen.

Förslagsställarna och experter från stadens olika tjänster kommer att närvara i verkstäderna. Mötena koordineras av stadens personal vars uppgift är koordinera diskussionerna och följa utvecklingen av designarbetet.

– Förhoppningsvis kan så många förslagsställare som möjligt, liksom invånare som är intresserade av deras genomförande, ta del av verkstäderna. Syftet är att utifrån de initiala förslagen skapa tydliga planer som är lätta för folk att rösta på. Tydlighet bidrar till idéns chanser att lyckas, säger utvecklare av regionsarbete Sari Turpeinen.

Utvecklingsverkstäderna börjar den 25 januari. I verkstäderna behandlas alltid förslag som berör en specifik region. Deltagandet i verkstäderna kräver dock inte att den deltagande personen är bosatt i området och alla intresserade är välkomna.

- Vi fick också många förslag som inte berörde ett specifikt område. Därför ordnar vi en Hela Åbo-verkstad den 17 mars där förslagen som berör hela staden kommer att behandlas, säger delaktighetsexpert Anri Niskala.  

Teams-applikationen som används i verkstäderna är gratis och kräver ingen nedladdning till din egen dator eller telefon. Deltagandet i varje tillställning sker via en färdig länk.

– Interaktiva verkstäder är givande för utvecklingen. Om det inte går att delta i verkstaden kan tankar skickas till adressen osallisuus@turku.fi, säger Anri Niskala.

Verkstäderna ordnas som Teams-möten

Alla förslag finns på Asukasbudjetti-webbplatsen. Du kan filtrera data efter region eller söka med nyckelord.

– Barns och ungas välfärd-temat har tolkats på ett mångsidigt sätt i de inkomna förslagen, vilket är bra. Till exempel har en miljö som aktiverar till motion önskats för en skolgård och säkerhet har önskats för skolvägar. Mer resurser har efterfrågats för att stödja psykisk hälsa och de äldres hjälp har föreslagits för barn, beskriver Anri Niskala förslagens mångsidighet.

Vissa förslag har också avvisats. I dessa fall har avvisningens motivering antecknats vid förslaget. Förslag har till exempel avvisats eftersom det föreslagna ärendet inte rör barn och unga, inte faller inom stadens jurisdiktion eller överskrider den budget som avsatts för området.

De färdiga planerna som behandlas under utvecklingsfasen kommer att finnas tillgängliga på webbplatsen asukasbudjetti.turku.fi i april. Rösttiden är 1 till 30 april 2022. Alla Åbobor som är 13 år eller äldre kan rösta. År 2023 kommer staden att genomföra de planer som fick flest röster från alla regioner.

Välkommen att utarbeta förslagen till planer!

Mer information: asukasbudjetti.turku.fi

Nyckelord: