Platser kan ansökas från 31 januari till 16 februari 2022 klockan 15.00.

Platser kan ansökas från 31 januari till 16 februari 2022 klockan 15.00. 

Åbo stad erbjuder återigen sommarjobb till unga på stadens verksamhetsställen. Unga som är födda mellan 1.6.2004 och 31.5.2006 och som inte har sommarjobbat inom Åbo stads servicehelheter år 2021 kan söka sommarjobb. Åbo stads ungdomstjänster ansvarar för ansökningar och anställningar. 

Arbetet är assisterande uppgifter i stadens tjänster och kräver ingen tidigare erfarenhet. Arbetsavtalen är en månad långa och ingås huvudsakligen i juni och juli. Arbetstiden är 85 % av normal arbetstid. Lönen för arbetsuppgifterna är ca 800 euro/månad. 

Platser kan ansökas 31.1–16.2.2022 genom en elektronisk blankett i kommunsektorns jobbportal Kuntarekry. En länk till blanketten kommer att finnas tillgängligt när ansökningstiden börjar på https://www.turku.fi/sv/sommarjobb

Alla som är berättigade att ansöka kommer att bjudas in till en individuell- eller gruppintervju som kommer att äga rum under veckorna 10, 11 och 12. Valen kommer att meddelas till ungdomarna i vecka 14 och 15. 

Mer detaljerade sökinstruktioner finns i Kuntarekry när ansökningen har börjat. 

Dessutom delar Åbo stads servicecentral för sysselsättning återigen ut sommarjobbsedlar under våren. Sommarjobbssedlarna gör det möjligt för ungdomar att få arbete hos privata arbetsgivare. En sommarjobbsedel är ett stöd till arbetsgivaren som anställer en ung person för sommarjobb. 

Sedlarna beräknas komma till utdelning i februari. Servicecentralen för sysselsättning kommer att ge mer detaljerad information närmare utdelningen. 

På grund av coronasituationen förbehålls rätten till ändringar.