Stängningarna på grund av coronan påverkade besöksantalen i Åbos idrottsplatser och -tjänster.

Stängningarna på grund av coronan påverkade besöksantalen i Åbos idrottsplatser och -tjänster, som statistikförde 1 015 000 besök (2020: 1 157 000). Idrottsplatserna var stängda för allmänheten till och med den 10 maj och verksamheten för unga i högstadieålder och äldre pausade tills restriktionerna drogs in den 16 juni. Coronapasset var i bruk på idrottsplatserna den 9–30 december, och helt stängt höll man den 30 december 2021–12 januari 2022. 

På våren drog personalen vid Impivaara simhall 213 virtuella jumpapass med 1 825 livedeltagare (2020: 2 630). Siminrättningarnas 535 400 besök utgjorde mer än hälften av det totala besökarantalet. I Impivaara simhall och gym gjordes 312 940 besök (2020: 354 270).  

Besöken i Samppalinna utebad ökade från året innan, och Samppalinna besöktes 109 600 gånger (2020: 80 400), och motsvarande siffra i Kuppis utebad var rekordartade 70 540 (2020: 41 370). Antalet deltagare i vattengymnastik begränsades och totalantalet sjönk därför jämfört med året innan till 15 204 (2020: 18 700). På sommaren ökade antalen besök på Ekvalla, Ispois och Saro uddes badstränder något till totalt 58 040 gånger (2020: 52 070). 

I de övriga idrottsanläggningarna och -tjänsterna 479 600 besök

I de övriga idrottsplatserna och -tjänsterna bokfördes 479 600 besök (2020: 531 480). I Kuppis idrottshall gjordes 97 080 gym- och friidrottsbesök (2020: 120 450). Impivaara och Kråkkärrets ishallar besöktes sammanlagt 155 770 gånger (2020: 171 150). På Barkplanens konstisbana åktes det skridsko 50 920 gånger (2020: 47 140). Impivaara fotbollshall hade 24 240 besök (2020: 44 730), och i idrottscentret Alfa bokfördes 86 560 besök.  

Naturisbanorna kunde användas i hela åtta veckor från början av januari (under 2020 var alla naturisbanor stängda). Snökanonerna togs i bruk i Nunneberget under början av året och skidspåren var i användning under 10 veckor jämfört med en enda vecka året innan. Skiduthyrningen i Impivaara besöktes 3 937 gånger, då den året innan hållit stängt hela vintern. Skidåkarna hann ut i natursnöspåren under en dryg veckas tid.  

Enheten för en aktiv livsstil hade 68 000 deltagare

Perioden då idrottsplatserna höll stängt påverkade även deltagarantalen i olika evenemang och tjänster, som uppgick till 68 000 (2020: 90 435). Under perioden testades olika digitala tjänster, till exempel en tre månader lång kostnadsfri försöksperiod i tjänsten treenaakotona.com, som användes av 485 Åbobor. Hälsoappen HeiaHeia testades av 326 Åbobor under hösten.  

Hobbymotionsgrupperna i Åbos Skolan i rörelse gjorde 28 467 klubbesök i lågstadie- och specialskolornas LiiKe-klubbar. De avgiftsfria Barnmotionens underland ordnades endast under hösten, och evenemangen besöktes 4 117 gånger (2020: 12 000). Den avgiftsfria Mihi-verksamheten som riktar sig till Åboregionens unga i åldern 13–19 år besöktes 3 374 gånger. I skolgymnastikens tävlingar deltog 1 733 elever och i hobbyverksamheten 316 elever (2020: 2 430).  

Nyckelord: