Restriktionerna som begränsar publikevenemang och allmänna sammankomster lättar i Åbo. Enligt regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands (avi) beslut fredagen den 28 januari upphävs stängningarna av lokaler avsedda för idrott och motion samt nöjen och rekreation. I fortsättningen kan dessa utrymmen hålla öppet för publik, kunder och andra deltagare om det samtidigt går att garantera ett hälsosäkert användande av lokalerna.

Åbo stad påminner om att man fortfarande inte ska delta i stadens tjänster om man är sjuk eller känner sig förkyld, eller är i karantän. Alla tjänster förutsätter användning av munskydd.

Så här inverkar avis beslut på Åbo stads tjänster den 29 januari–15 februari 2022:

Biblioteket och museerna ordnar evenemang och annat program med iakttagande av restriktionerna

Bibliotekets publikevenemang ordnas med begränsningar i deltagarantalet så att högst 50 procent av den ifrågavarande lokalens maximala deltagarantal är i bruk. Bibliotekets övriga tjänster håller öppet som vanligt.

Biblioteket förutsätter fortfarande att alla kunder över 12 år bär munskydd om det inte finns hälsoskäl som hindrar användningen. Man bör hålla tillräckliga avstånd till andra.

För att trygga hälsosäkra besök håller sig museerna till begränsningar i besökarantalen. Coronapasset kontrolleras av alla över 16 år som besöker museerna, deltar i guidningar, verkstäder eller kurser. Museerna rekommenderar kortbetalning och förutsätter användning av munskydd om det inte finns hälsoskäl som hindrar användningen.

Ungdomstjänsterna

Ungdomstjänsternas sedvanliga verksamhet är tillåten med hälsosäkra arrangemang. Högst 50 procent av lokalernas maximala deltagarantal får närvara i tillställningar och evenemang.

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid hälsosäkra arrangemang. Användning av munskydd förutsätts av alla i grundskoleålder och äldre. 

Stadens idrotts- och motionsplatser

Åbo stads idrottstjänster öppnar alla idrottsplatser och -grupper. Idrotts- och motionsplatserna kan användas även för vuxnas lagsporter, gruppmotion, kontaktgrenar och motsvarande idrott och motion så att närkontakt mellan kunderna och övriga medverkande kan undvikas och risken för smittspridning förebyggas. På idrottsplatserna och under publikevenemang bör arrangörerna följa idrottstjänsternas lokalspecifika begränsningar och råd. Under reserverade turer är det motionsplatsens ansvarigas åliggande att se till att begränsningarna och rekommendationerna åtföljs.

Simanläggningarnas handledda verksamhet börjar den 31 januari med begränsade antal deltagare. Simanläggningarnas kundantal begränsas så att sammanlagt 400 personer tillåts i Impivaaras simhall och gym, 35 personer i Petrelius simhall och åtta i gymmet. I Patis gym tillåts högst nio kunder samtidigt. 

I inomhusevenemang, matcher, tävlingar och uppvisningar är högst 50 procent av lokalens totala publikkapacitet i användning. Arrangören ansvarar för att begränsningarna åtföljs. Personbegränsningarna gäller inte i utomhusidrottsplatserna.

Munskydd förutsätts fortfarande inomhus och rekommenderas utomhus om det uppstår rusning. Det är fortfarande viktigt att hålla avstånd samt vara noggrann med hand- och hosthygienen så att alla kan motionera och idrotta tryggt. Kom till idrottsställena och publika evenemang endast om du är helt frisk. 

Åbo filharmoniska orkester spelar för livepublik

Åbo filharmoniska orkesters konserter öppnar för publik genast inkommande vecka, torsdagen den 3 och fredagen den 4 februari. Femtio procent av salongens kapacitet är i användning. Dessutom kommer konserterna den 3 och den 10 februari att sändas live på adressen tfo.fi/sv/live. Sändningarna blir kvar på sidorna och konserterna kan ses och höras i efterhand. Mera information finns på sidan tfo.fi.

Åbo Stadsteaters vårsäsong kör i gång

Spelsäsongen inleds i början av februari enligt restriktionerna. Teatern informerar närmare i början av nästa vecka om ändringar i programmet och övrig praxis. Digiscenen bjuder också i fortsättningen på gratisprogram på distans. Läs mera på sidan tkteatteri.fi (på finska).