Tillställningar och evenemang ordnas från och med den 29 januari med begränsningar i deltagarantal.

Åldersvisa restriktionerna slopas från och med den 29 januari och ungdomstjänsternas verksamheter är åter öppna för alla unga och unga vuxna. 

Ungdomstjänsternas sedvanliga verksamhet är tillåten så länge vi sköter om hälsosäkerheten. Högst femtio procent av lokalernas maximala deltagarantal tillåts per gång. Begränsningen grundar sig på regionsförvaltningsverket beslut den 28 januari, och den gäller till och med den 15 februari 2022.

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid att evenemang och andra publika tillställningar ordnas på ett hälsosäkert sätt. Vi förutsätter att alla i grundskolålder och äldre använder munskydd i lokalerna. 

 

Nyckelord: