Biblioteket ordnar igen publikevenemang fr.o.m. 29.1.2022. Publikmängden i evenemangen är begränsad till 50 procent av det maximala antalet deltagare i respektive evenemang. Bibliotekets övriga tjänster är fortfarande i bruk normalt.

TIPS FÖR ETT TRYGGT BIBLIOTEKSBESÖK:

  1. Kom endast om du är frisk!
  2. Använd munskydd.
  3. Kom ihåg god handhygien och hostningsteknik.
  4. Håll tillräckliga avstånd till andra biblioteksanvändare.

Begränsningen grundar sig på Egentliga Finlands regionförvaltningsverks beslut 28.1.2022 och är i kraft t.o.m. 15.2.2022.

Biblioteket förutsätter användning av munskydd av alla över 12 år, om man inte har ett hälsorelaterat skäl till att inte använda munskydd. Biblioteksanvändarna bör också hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till andra kunder samt till personal.