Inträdesprov ordnas efter ansökningstiden för sökande till idrottslinjen vid Kerttulin lukio, linjen med inriktning på uttrycksförmåga vid Turun klassillinen lukio, idrottslinjen vid Katedralskolan i Åbo och musiklinjen vid Puolalanmäen lukio. Se gymnasiernas egna sidor för mer detaljerade instruktioner.

Idrottslinjen vid Kerttulin lukio

Linjen med inriktning på uttrycksförmåga vid Turun klassillisen lukio

Musiklinjen vid Puolalanmäen lukio

Katedralskolan i Åbo