I fjol började Maria Fuchs arbeta som individuell handledare på ungdomsverkstaden Fendari. Hon ger individuell handledning till svenskspråkiga ungdomar i synnerhet.

Mer information:

Verkstadsverksamheten

Åbo stads verkstadsverksamhet erbjuder unga i åldern 16–29 möjligheten att pröva på olika hantverk och fundera på vilken riktning de vill ta i livet. På Fendari kan man till exempel prova på snickar-, målar-, metall- eller kreativa verkstäder. Dessutom ordnas verkstadsverksamhet i Starttipaja i Pansio och i Vimmas lokaler på Auragatan.

– Det roligaste med arbetet är att få diskutera med ungdomarna på tu man hand och få reda på deras livssituation. Då kan jag erbjuda sådan stöd som jag anser att skulle passa bäst ungdomens behov. På tu man hand funderar vi tillsammans med de unga på vad de är bra på och vad de är intresserade av. Då kommer vi fram till sakens kärna. På grupphandledningen bekantar vi oss med olika studieformer och arbeten, berättar Maria Fuchs.

Enligt Fuchs måste man kunna ställa de rätta frågorna av de unga.

– De ungas problem kan komma fram på ett överraskande sätt och också bekymrande saker om den ungas bakgrund kan dyka upp. Då känner jag att det var tur att jag frågade.

Maria Fuchs uppmuntrar unga föräldrar och andra tjänsteproducenter att modigt ta kontakt med henne om de är intresserade av verkstadsverksamhet.

– Man får alltid ringa, fråga råd och komma och bekanta sig med verksamheten. Att samarbeta med olika svenskspråkiga aktörer intresserar också.

Fuchs är utbildad socionom och har bott i Åbo sedan 2012. Ursprungligen kommer hon från Esbo.

– Som arbetsplats är Åbo en bra stad. Jag trivs i Åbo och jag tror inte att jag kommer återvända till Nyland. Åbo är en lagom stor stad som också påminner om en by, och här finns världens vackraste skärgård, ler Fuchs.

 

Text och bild: Saara Kallio

Artikeln är publicerad i Turkuposti, Åboposten 1/2022.