Restriktionerna som har begränsat offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt stängt lokaler har avslutats i Åbo. Alla lokaler och evenemang får öppna för publik, kunder och andra deltagare om ett hälsotryggt användande av lokalerna går att ordna.

AJANKOHTAISTA TIETOA JA OHJEITA  

Åbo stad påminner om att man fortfarande inte ska delta i eller besöka stadens tjänster om man är sjuk, förkyld eller i karantän. Alla tjänster förutsätter användning av munskydd av alla som är 12 år eller äldre, om det inte finns medicinska hinder att använda munskydd.  

Biblioteket avvecklar begränsningarna i evenemangen 

Biblioteket arrangerar publika evenemang utan begränsningar i deltagarantal, och fortsätter att ordna hälsotrygg verksamhet. Även bibliotekets övriga tjänster kan användas som vanligt. Tillräckliga avstånd till andra ska hållas i bibliotekets lokaler.  

Besökarantal i museerna kan begränsas vid behov 

Guidningar, verkstäder och kurser ordnas som vanligt med hälsotrygga arrangemang. Deltagar- och besökarantal kan begränsas vid behov. Museerna rekommenderar kortbetalning. 

Ungdomstjänsterna 

Ungdomstjänsternas normala verksamhet är tillåten med hälsotrygga arrangemang. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid hälsotryggheten i evenemang och publika tillställningar. 

Stadens idrotts- och motionsplatser 

Alla Åbo stads idrotts- och motionsplatser håller öppet och tillämpar åtgärder som förebygger smittspridning på grund av närkontakt mellan kunder, grupper och deltagare i olika verksamheter. Offentliga tillställningar kan ordnas utan begränsningar i deltagarantal. Arrangören ansvarar för att hälsosäkerheten förverkligas.  

Trygga avstånd och en god hand- och hosthygien är fortfarande viktiga åtgärder som möjliggör trygg motion för alla. Delta i verksamhet och evenemang på idrottsplatserna endast om du känner dig helt frisk. Vi förutsätter att alla som är 12 år eller äldre använder munskydd förutom under själva prestationen. Användning av munskydd rekommenderas även utomhus om det uppstår trängsel.  

Förhandsanmälningarna till den ledda verksamheten fortsätter. 

Åbo filharmoniska orkesters säsong fortsätter med full kapacitet 

Konserterna och övriga evenemang ordnas med hälsosäkra arrangemang, och munskydd samt platsnumrering används i salongen. Dessutom sänds en del av konserterna även live på webben, se tfo.fi/sv/live. Konsertsändningarna kan ses och höras på webben även i efterskott. Läs mera: tfo.fi/sv

Åbo Stadsteater fortsätter vårsäsongen med full publikkapacitet  

Föreställningarna fortsätter med full kapacitet i salongen och med iakttagande av hälsotrygghet. För att undvika rusning börjar föreställningarna på utspridda tider, och platsnummer samt munskydd används i salongerna. Läs mera: tkteatteri.fi