Från och med den 15 februari ordnas ungdomstjänsternas verksamhet utan begränsningar i deltagarantal. Munskydd förutsätts fortfarande.

Alla begränsningar i deltagarantal alopas i Åbo stads ungdomstjänster. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt restriktioner som begränsade användningen av lokalerna tar slut i Åbo. Beslutet grundar sig på Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut den 14 februari 2022, och det gäller till och med den 28 februari 2022. Alla lokaler och evenemang kan öppna för publik, kunder, klienter och övriga deltagare, så länge det går att ordna program på ett hälsotryggt sätt. 

Även ungdomstjänsterna förutsätter liksom stadens andra tjänster, att alla som är 12 år eller äldre, och inte av hälsoskäl är förhindrade att använda munskydd, ska använda ett sådant när man besöker verksamheterna. God handhygien och trygga avstånd till andra är fortfarande viktiga sätt att förebygga smittan. Kom inte till verksamheterna om du känner dig sjuk eller är i karantän.

Nyckelord: