Den gemensamma ansökningstiden till gymnasier och yrkesutbildningar är 22.2–22.3.2022. De unga kan välja mellan många olika alternativ eftersom Åbo stads sju daggymnasier erbjuder också många specialprogram. Det finns 23 grundexamensutbildningar att välja mellan vid Åbo yrkesinstitut och studerande har möjlighet att avlägga dubbelexamen vid alla. Vid sidan av gymnasie- eller yrkesstudier erbjuder Åbo även möjligheten att söka till Åboregionens idrottsakademi Turun Seudun Urheiluakatemia.

Gymnasierna i Åbo erbjuder ett nationellt konkurrenskraftigt utbud av utbildningslinjer, gymnasiediplom och kontakter till både universitet och företag. Gymnasiernas eget utbud stöds av ett ständigt växande gemensamt studieutbud för gymnasieutbildning. Nästan 1 030 nya elever antas till Åbos finskspråkiga gymnasier. 

Katedralskolan i Åbo har 114 studieplatser. Studenter som tagit examen från ett gymnasium i Åbo har varit av nationell toppklass i sina betyg och har fått bra studieplatser för fortsatta studier vid universitet. 

Åbo yrkesinstitut erbjuder 23 olika examen och flera olika studievägar att välja mellan. Det finns cirka 1 340 studieplatser. Du kan läsa dig på svenska till merkonom eller mjukvaruutvecklare. Du kan avlägga studentexamen vid sidan om yrkesexamen vid Åbo yrkesinstitut, en s.k. dubbelexamen. Efter examen är studenten redo att gå ut i arbetslivet eller fortsätta sin utbildning vid en högskola. 

Från och med början av augusti slås den tidigare påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen (årskurs 10), utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning och utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA) samman till en ny Hux-utbildning, det vill säga utbildning som handleder för examensutbildning. Ansökan till Hux-utbildning görs i gemensam ansökan och i en löpande ansökan under hela året. 

Åboregionens idrottsakademi Turun Seudun Urheiluakatemia är verksam vid Kerttulin urheilulukio, Åbo yrkesinstitut och Katedralskolan i Åbo. Idrottarutbildningen är öppen för målinriktade idrottare inom alla sportgrenar. 

Gemensam ansökan görs 22.2–22.3.2022 antingen elektroniskt på Studieinfo (www.studieinfo.fi) eller på papper till Utbildningsstyrelsen. Mer detaljerad information om eventuella antagnings- och urvalsprov finns i ansökningsguiden och på skolornas hemsidor. I vårens gemensamma ansökan kan studenten lägga fram fem ansökningsönskemål. 

Information om antagningsresultaten publiceras tidigast den 16 juni 2022. Läroanstalterna tillhandahåller information till de antagna. De som inte fått studieplats meddelas genom ett efterhandlingsbrev. 

Mer information: