Alla och i synnerhet unga i staden är välkomna att delta i öppningsfestligheterna tisdagen den 1 mars från klockan 14.

Åbo stads ungdomstjänsternas nya svenska ungdomsgård inleder sin verksamhet tisdagen den 1 mars. Ungdomstjänsterna och Valo-Valmennusyhdistys rf har tidigare i år ingått avtal om organiserandet av ungdomsgårdsverksamhet på svenska. Avtalet med Valo-Valmennusyhdistys rf är i kraft den 1 januari 2022–31 december 2023.

Den nya lokalen ligger på adressen Humlegårdsgatan 7 B i gatuplan. Alla och i synnerhet unga i staden är välkomna att delta i öppningsfestligheterna tisdagen den 1 mars från klockan 14. Ungdomsgårdens verksamhet riktar sig framför allt till unga mellan 9 och 18 år.

– Den svenska ungdomsgården är ett fantastiskt komplement till nätverket av ungdomslokaler samt till tjänster för ungdomar i centrum. Läget på Humlegårdsgatan är centralt och lättillgängligt. Vi är glada över att få Valo-Valmennusyhdistys rf som partner, och samarbetet med föreningen har redan tidigare varit utmärkt i ungdomslokalen i Hansa. Det är fint att vi nu får en förbättring i den svenska ungdomsgårdsverksamheten, och att ungdomarna kan få service på svenska i nya lokaler, berättar det regionala ungdomsarbetets ungdomstjänstchef Anna Salminen från Åbo stad.

Service även på finska

Alla unga är välkomna till den svenska ungdomsgården, och man får service även på finska om man så vill.

– Vi vill påminna om att den svenska ungdomsgården finns till för alla unga. Man får betjäning också på finska, säger Salminen.

Den svenska ungdomsgården har öppet under våren på måndagar och fredagar för 9–12-åringar kl. 14–16 samt för 13–18-åringar kl. 16–20. På tisdagar har lokalen öppet för 13–18-åringar kl. 16–20.

I ungdomsgården kan man tillbringa tid tillsammans med andra, spela spel, laga mat och prata med en vuxen. I fortsättningen finns även olika utflykter och temakvällar på programmet. De ungas egna förslag och önskemål om verksamheten tas gärna emot.

Nyckelord: