Bli inte ensam med tunga tankar om den förändrade världssituationen väcker oro och rädsla. På sidan hittar du ställen som erbjuder diskussionshjälp.

Information på andra språk

Material för att stödja ditt eget välbefinnande

Åbo socialjour

 • Åbo socialjour erbjuder kris- och diskussionshjälp dygnet runt, tfn 02 262 6003.

Mieli – Psykisk Hälsa Finland rf:s kristelefon

 • Kristelefon på svenska dejourerar på numret 09 2525 0112 
  mån, ons kl. 16.00-20.00 och tis, tors, fre kl. 9.00-13.00
 • Kristelefon på finska dejourerar 24/7 på numret 09 2525 0111
 • Kristelefon på engelska och arabiska dejourerar på numret 09 2525 0113
  mån, tis kl. 11.00-15.00, ons kl. 13.00-16.00 och 17.00-21.00 samt tors 10.00-15.00

Hjälp i situationen i Ukraina från Åbo kriscenter

Hjälp och stöd för ukrainska privatpersoner och familjer

 • Privatpersoner och familjer som berörs av kriget får en tid till krisarbetarna, tfn 040 822 3961 / Åbo kriscenters tidsbokning.

Hjälp och stöd för företag och företagare

 • Kriscentret kan användas för förfrågningar gällande gruppkrisinformation för din arbetsplats. Syftet med mötet, som varar ca 1–1,5 h, är att ge deltagaren information och sätt för att stödja sitt eget välmående i en svår situation.
 • Företagare som stöttar sina anställda kan ringa Åbo kriscenters kontor och lämna en samtalsförfrågan. Du kan diskutera och kartlägga din situation konfidentiellt med en krisarbetare. Företagare bör också ta sitt eget orkande i beaktande. Individuella besök på kriscentret, kristelefon (24/7) och tukinet finns till förfogande.
 • Webbsidan för företagarnas kriscenter (på finska)

Hjälp och stöd för läroanstalter och samfund

 • Personal från Åbo kriscenter kan vid behov komma på plats för att hålla gruppkrisinfo. Syftet med mötet, som varar ca 1–1,5 h, är att ge deltagaren information och sätt för att stödja sitt eget välmående i en svår situation.

Hjälp och stöd för ryska personer

 • Ryssar som bor i vårt område som berörs av kriget på ett eller annat sätt. Du kan komma ensam eller tillsammans med någon annan. Tidsbeställning från kriscentrets kansli, tfn 040 822 3961.

Hjälp och stöd för helt alla

 • Krig i Europa är en allvarlig sak och berör många av oss, även om Finland inte är direkt hotat. Om du känner att du behöver diskussionshjälp kan du kontakta Åbo kriscenter på 040 822 3961.

Samtalshjälp per telefon och chattar online

Kyrkans samtalstjänst

 • Telefonjour på svenska, tfn 0400 221 190, varje kväll kl. 20–23.
 •  Telefonjour på finska, tfn 0400 221 180, varje kväll kl. 28–24.
 • Chattjouren www.samtalstjanst.fi mån-tors kl. 19–21, på finska mån-fre 12–20.
 • Brevtjänsten erbjuder diskussionshjälp i from av traditionella brev som skickas via posten. Om du vill ha svar ska du bifoga namn- och adressinformation. Skicka brevet med adressen: Palveleva kirje, PL 210, 00131 Helsinki

Tukinet

Från Tukinet får du stöd i svåra livssituationer och kriser dygnet runt (på finska). www.tukinet.net

Telefon och chat för barn och unga

 • Mannerheims Barnskyddsförbunds telefonnummer för barn och unga betjänar på svenska mån-ons kl. 14-17 och tors kl. 17-20, tfn 0800 96 116. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen. Du kan ta kontakt anonymt och samtalet spelas inte in.
 • En chattjänst finns dagligen tillgänglig på finska kl. 17-20. I chatten kan du prata konfidentiellt och anonymt om vad som helst med en frivillig jourhavande person.
 • Mer information: Barn- och ungdomstelefonen - Nuortennetti

Chatt- och telefonkalender för barn och unga

 • En kalender med alla nationella chatt- och telefontjänster för barn och unga och deras öppettider. Kalendern upprätthålls av Luckan Unginfo.
 • Chattkalender – Unginfo

Sekaisin-chat och -Discord för unga

 • Diskussionshjälp med låg tröskel finns tillgängligt varje dag och natt via telefon och online. Chatten riktar sig till 12–29 åringar. Sekasin-chatten är öppen mån-fre kl. 9.00 till midnatt och på helger från kl. 15.00 till midnatt på sekasin247.fi. Sekasin-Discord är öppet dygnet runt på discord.com/invite/sekasin
Nyckelord: