Det finns fortfarande rikligt med coronasmittfall i Åbo. Behovet av sjukhusvård har dock hållit på en tolerabel nivå. I Åbo konstateras cirka 1500 laboratoriebekräftade smittfall per vecka. I talet ingår inte resultat av självtest. Epidemier i vårdinrättningar förekommer fortfarande i Åbo.

Rekommendationen att använda munskydd gäller fortfarande i Åbo stads verksamheter för alla över 12 år. Munskyddstvånget i Fölitrafiken har övergått i en rekommendation att använda munskydd. Skolornas munskyddsrekommendationer gäller i årskurserna 5 och 6, samt i högstadierna och i andra stadiets läroanstalter. 

Idrottstjänsterna slopar deltagarbegränsningarna  

Alla idrottstjänsternas deltagarbegränsningar avskaffas från början av mars. Åbos idrottsplatser håller öppet så att risken för smittspridning på grund av närkontakt mellan kunder, deltagare samt olika sällskap kan förebyggas och publiktillställningar ordnas utan begränsningar i deltagarantal. Arrangörerna har ansvar för att hälsotryggheten blir uppfylld. Förhandsanmälningarna till vattengymnastik och Barnmotionens underland fortsätter, och de ordnas som vanligt så att hälsotryggheten ombesörjs.   

Åbo stad ger coronavaccinet i flera olika mottagningar runtom i staden

I Pansio och i Kråkkärret ges vaccinet utan tidsbokning under flera olika dagar i mars. Vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105 vaccinerar alla vardagar kl. 8.45–15.15 utan tidsbokning. I alla vaccinationstillfällen ges första, andra och tredje doser. Närmare information finns på webbsidan turku.fi/sv/pop-up-vaccination.

På Satakuntavägens mottagning vaccineras även barn i åldern 5–11 år utan tidsbokning alla vardagar kl. 8.45–15.15. Intervallet mellan den första och den andra dosen bör vara minst sex veckor. Mera detaljerad information om vaccination av barn finns på webbsidan turku.fi/sv/coronavaccination-av-barn.

– En del av den äldre befolkningen har ännu inte tagit den tredje vaccindosen. Det vore bra om anhöriga och andra närstående kunde sporra de äldre att fylla på vaccinationsserien till slut, påminner ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi.

Förändringar i ansökningen av dagpenning vid smittsam sjukdom  

Den temporära ändringen i sjukförsäkringslagen trädde i kraft den 28 februari 2022. Lagen tillämpas under tiden 1 januari–30 juni 2022. Syftet med lagändringen är att uppmuntra smittade att stanna hemma från förvärvsarbetet i sådana fall där det innebär en smittorisk för andra om man går på jobb.

För att vara berättigad till dagpenning vid smittsam sjukdom förutsätts att coronasmittan har bekräftats i laboratorium med PCR- eller antigentest. Ett självtest duger inte till att få dagpenningen.

Det är tillrådligt att man stannar hemma minst fem dygn om man har fått smittan. Dagpenning kan betalas för att ersätta inkomstbortfall 5–10 dagar efter de första symtomen utgående från symtomens varaktighet.

Dagpenning vid smittsam sjukdom kan även betalas till vårdnadshavare av ett barn under 16 år, om barnet har förordnats att stanna hemma på grund av smittspridningsrisken, vårdnadshavaren därför inte kan jobba.  

Ifall ett positivt coronatest har konstaterats under tiden 1 januari–27 februari 2022 tar övervakningen av smittsamma sjukdomar kontakt per telefon för att fråga om eventuellt behov av intyg. Efter den 28 februari 2022 görs avgörs behov av dagpenning i första hand av samma instans som gjort laboratorieremissen; till exempel företagshälsovården, den allmänna sjukvården eller en privat läkarstation. Intyget kan skrivas av antingen av en läkare eller en sjukskötare eller sjukvårdare.

Mera information finns på webbplatserna turku.fi/tartuntatautipaivaraha (på finska) och kela.fi/web/sv/smittsam-sjukdom.

Coronavaccinet Nuvaxovid kommer till Åbo inom kort

Novavax nya coronavaccin Nuvaxovid kommer till Åbo inom en snar framtid. Nuvaxovid ges endast på bokade tider och vaccintiderna öppnar för bokning via coronavaccinationsrådgivningen och eHälsoservicen när vaccinet finns att tillgå.

Nuvaxovid är avsett för personer som är 18 år eller äldre som första och andra vaccindos. Vaccinet rekommenderas för personer som inte kan få mRNA- eller adenovirusvektorvaccin. Även andra som vill kan ta Nuvaxovidvaccinet. Till grundvaccinationsserien hör två doser och i Finland är det rekommenderade dosintervallet 6–12 veckor.

Nyckelord: