Anledningen till flytten är renoveringen av St Erik aulan.

Åbo stads populära ungdomslokal i Hansa flyttar till nya lokaler inom Hansakvarteret. Anledningen till flytten är renoveringen av St Erik aulan. Den nya ungdomslokalen kommer att betjäna verksamheten ännu bättre.

Den nuvarande ungdomslokalerna ligger på Eriksgatan 17 och den nya adressen är Eriksgatan 15. Tillgången till ungdomslokalen sker från Eriksgatan och lokalen ligger på andra våningen. Lokalen är hinderfri tack vare trapphissen.

Åbo stad och köpcentret Hansa har ingått ett tvåårigt hyresavtal för lokalen. Den gamla ungdomsgården stängde den 28 februari. Anledningen till flytten av ungdomslokalen är renoveringsarbetet som startar i köpcentret.

Det nya utrymmet kommer att ha ett litet kök

Flytten till den nyrenoverade ungdomslokalen sker måndagen den 7 mars. Den nya ungdomslokalen kommer att bland annat ha ett litet kök, vilket möjliggör mycket efterlängtad matlagning. Utrymmet erbjuder också möjlighet till lugna samtal i och med ett separat smågruppsutrymme. Flytten orsakar endast ett litet avbrott i verksamheten.

– Hansakvarteret är en populär plats bland unga och vi har identifierat ungdomsverksamhet som ett viktigt medel för att erbjuda multidisciplinärt och tidigt stöd till de unga. Det nya utrymmet möjliggör bättre än tidigare bland annat hobbyaktiviteter och olika gruppers möten utöver den öppna ungdomsverksamheten, säger Hansakvarterets säkerhets- och kvalitetschef Lauri Takkinen.

Valo-Valmennus rf fortsätter som tjänsteleverantör och i lokalen arbetar instruktörer som redan är bekanta för de unga. Målet är att fortsätta det nära samarbetet med Hansa köpcentrum. Aktivitetsformerna formas tillsammans med de unga och syftet är att förutom den öppna ungdomsverksamheten tillföra till exempel hobbyverksamhet och olika grupper till den nya ungdomslokalen.

Nyckelord: