Tehy och Super har proklamerat ett förbud mot övertidsarbete och skiftesbyten inom hela den kommunala sektorn. Övertids- och skiftesbytesförbudet inleds tisdag 1.3.2022 kl.15 och avslutas tisdag 8.3.2022 kl.15. Förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyte gäller alla Tehy och Supers medlemmar som har ett arbetsavtal som omfattas av social- och hälsovårdsavtalet och AKTA.

- Effekterna av förbudet mot övertid och skiftesbyten syns omedelbart i våra tjänster, eftersom bristen på vårdarbetare är enorm även under normala förhållanden. Särskilt kritiska funktioner inom välfärden är hemtjänst, äldreboendetjänster och sjukhustjänster. I alla dessa tjänster kommer stridsåtgärderna att synas omedelbart, säger social- och hälsovårdsdirektör Riitta Liuksa.

Effekter på välfärdstjänsterna

Under övertids- och skiftesbytesförbudet kommer man inte ta emot nya klienter inom Åbo stads hemvård. De som redan är klienter vid hemvården kommer får sina tjänster som normalt. Stridsåtgärderna saktar också ner utskrivningsteamets verksamhet. I boendetjänsterna för äldre kan det bli aktuellt att minska den tillfälliga vården och utvärderingsverksamheten. Inom sjukhustjänsterna påverkar förbudet patientomsättningen och exempelvis saktas processen för hur snabbt patienter hänvisas vidare till fortsatt vård från ÅUCS eller ÅUCS akuten ner.  Personalen kan behöva flyttas från poliklinikerna till avdelningsvården. Om stridsåtgärderna fortsätter kan det bli aktuellt att stänga sjukhusavdelningar.

Effekter på utbildnings- och undervisningstjänsterna

Effekterna av förbudet mot övertid och skiftesbyte kommer sannolikt att synas även inom småbarnspedagogiken. Det råder för närvarande brist på personal och vikarier inom småbarnspedagogiken. I vinter har det behövts betydligt fler vikarier än tidigare, och samtidigt har det behövts göra ändringar i de förplanerade arbetsskiftena.

Dagisen kommer att hållas öppna som normalt, men det är troligt att öppettiderna för enskilda daghem kan komma att minskas. Det samma gäller för familjedagvården. Daghem, familjedagvård samt klubbar och annan öppen verksamhet informerar vårdnadshavarna om eventuella förändringar. Vårdnadshavarna bör informera daghemmet eller familjedagvården om eventuella förändringar i förhållandena i barnets småbarnspedagogik så att dessa kan beaktas vid planeringen av personalresurserna.

Förbudet mot övertid och skiftesbyte påverkar också morgon- och eftermiddagsverksamheten inom grundutbildningen. Man kan behöva minska öppettiderna. Vårdnadshavarna informeras om eventuella förändringar.

Tehy och Super har proklamerat ett förbud mot övertidsarbete och skiftesbyten inom hela den kommunala sektorn. Övertids- och skiftesbytesförbudet inleds tisdag 1.3.2022 kl.15 och avslutas tisdag 8.3.2022 kl.15. Förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyte gäller alla Tehy och Supers medlemmar som har ett arbetsavtal som omfattas av social- och hälsovårdsavtalet och AKTA. Förbudet gäller även anställda förmän. Under förbudet utförs arbetet normalt enligt förplanerade skiftscheman. Dessutom har fackförbundet Jyty rf och Förbundet för den offentliga sektorn, JYKO rf och välfärdsområdena JHL rf meddelat att de påbörjar förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyte inom kommunsektorn från och med måndag 7.3.2022 kl.0.01. Förbudet mot övertid och skiftesbyte gäller i sju dagar och avslutas söndagen 13.3.2022 kl. 23.59.