Åbo ungdomsfullmäktige beslutar årligen om fördelningen av medel för verksamhetsprojekt som planeras och genomförs av ungdomar.

Mer information:

Ungdomsfullmäktigespengar

I ungdomsfullmäktiges möte i mars presenteras de 16 projektidéer som tävlar om projektfinansiering för 2022. Mötet hålls den 16 mars 2022 kl. 17 i Åbo stadshus fullmäktigesal (Auragatan 2). Totalt tilldelas 10 000 euro och ett projekt kan tilldelas högst 2 000 euro. Projekt som får finansiering genomförs under innevarande år. 

De projekt, med verkställare, som presenteras för ungdomsfullmäktige: 

Jag låter dig se mig 1500 € Kiinanmyllyn koulun ystävät ry, sjukhusskolans stödförening 

Galakväll, Kerttulin lukio 2000 € elevkårsstyrelsen vid Kerttulin lukio 

Klassutfärd med miljötema 1954 € klass 9F i S:t Olofsskolan   

Hela klassen till stranden! -projektet 2000 € elevkåren vid Aurajoki-eneheten av Nummenpakan koulu  

Skolans motionsutmaning 900 € elevkåren vid Yli-Maarian koulu 

Skolans motionsdag 2000 € elevkåren vid Puropellon koulu 

En kulturupplevelse för Luostis nior 1600 € väneleverna vid Luostarinmäen koulu 

Klassresa till Finland-Sverige landskampen 2000 € idrottsklassen 9b vid Luostarivuoren koulu 

De ungas minifestival 2000 € de ungas verksamhetsgrupp och Henriks församling i Åbo 

Peltola skolhusets kultur- och motionsdag 1000 € TAIKA ry, Åbo yrkesinstituts skolhus i Peltola 

Puistorock 2000 € elevkårsstyrelsen vid Luostarivuoren Lyseon lukio 

Råggatans talangtävling 2000€ elevkårsstyrelsen vid Åbo yrkesinstituts social- och hälsovårdsenhet på Råggatan 

Konst till de små rummen 950 € klass 8C vid Luostarivuoren yläkoulu 

Rekreationsdag för studerande vid TSYK 1000 € elevkårsstyrelsen vid Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio 

Galakväll, Turun klassillisen lukio 2000 € elevkårsstyrelsen vid Turun klassillisen lukio 

Niornas gala 2022 1500 € elevkåren vid Yli-Maarian koulu