Konstens hus i Åbo förbereder sig för första våren och sommaren. De första konstnärerna har redan flyttat in i huset i början av mars. De första att flytta var de 43 bildkonstnärerna i Konstnärsgillet Finlands Ateljéstiftelse, som flyttade till byggnadens tredje och fjärde våning.

Invigningen av sommaren i Konstens hus firas lördagen den 14 maj. Vid invigningen kan besökaren se och uppleva Åbo kulturfält och dess utbud i stor utsträckning och det finns program för alla åldrar. Som en del av öppningsprogrammet kommer även Taidekahvit-samarbetsnätverkets gemensamma konstfestival Vallaton KUMOUS att ses. Programmet släpps under våren.

– Konstens hus samlar representanter för olika konstområden i Åbo och möjliggör därför mycket mångsidiga kulturupplevelser för alla stadsbor och turister. Målet är att Konstens hus ska bli en mötesplats för hela staden, med dörrar som står mångsidigt öppet, beskriver Konstens hus styrelseordförande Arto Valkama.

Konstens hus första sommar börjar i popup-stil. Målet är att väcka liv i Rettigs fastighet och dess gårdsområde under sommaren med ett mångsidigt program. Syftet är att möjliggöra användningen av utrymmena i Konstens hus och även innergården under en kortare tid för olika aktörer.

Konstens hus öppnar en öppen sökning för sommarens verksamhet, där aktörer från olika branscher kan uttrycka sitt intresse för att hyra utrymmen och anordna kortvarig verksamhet. Sökningen öppnar den 11 mars och slutar den 25 mars. Verksamheten startar efter öppningen.

– Evenemangen kan pågå från en dag till flera dagar eller veckor. Utställningar, performance, musik, festivaler och försäljning söks ny till Konstens Hus – vad som helst som är öppet för allmänheten, säger producenten för Konstens Hus Anna-Maija Vaimala.

Vid sammanställningen av sommarens program syftas det till att främja välmående genom konst och kultur, gemenskapskänsla och samarbete mellan olika aktörer, kontinuitet och att bana väg mot stadens jubileumsår 2029 samt att nå olika mål- och åldersgrupper.

Ansökningen till vd-positionen för Konstens hus stänger fredagen den 11 mars. 

Konstens hus samlar flera representanter för olika konstområden och olika kulturtjänster samt evenemang under hela året på samma gårdsområde. Konstens hus berättelse är fortfarande i sin linda, så verkställande direktören har en sällsynt möjlighet att bygga husets framtid.

Nyckelord: