Åbo stad ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1 och 2 samt till elever på andra årskurser inom specialundervisningen. Verksamheten börjar i augusti 2022 och vårdnadshavaren måste ansöka om en plats för barnet senast den 31 mars 2022.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är riktad till elever i årskurs 1 och 2 samt till elever på andra årskurser inom specialundervisningen. Morgon- och eftermiddagsverksamheten ordnas i skolans utrymmen eller i skolans närhet i lokaler ägda av Åbo stad, områdets församlingar och andra organisationer.

Utöver Åbo stad ansvarar även andra aktörer, så som lokala föreningar och organisationer, för programmet och styrningen av morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Vid alla verksamhetsställen leds barnen av yrkeskunniga och pålitliga handledare. Hela verksamheten koordineras av Åbo stads servicehelhet för fostran och utbildning. Eftermiddagsverksamheten har som målsättning att stöda samarbetet mellan hem och skola samt att förebygga utslagning och öka barnens delaktighet. Morgon- och eftermiddagsverksamhet är avgiftsbelagt men vårdnadshavare kan ansöka om avgiftsrabatt eller befrielse.

Ansökning och platsbeslut

En plats i morgon- och eftermiddagsverksamheten ansöks för ett helt läsår och är i kraft ett läsår i taget. Ansökningen sker via Wilma-programmet. Vårdnadshavarna får platsansökans beslut elektroniskt via Wilma-programmet inom maj månad.    

Ytterligare information: