Den 17 mars 2022 öppnar studerandehälsovården en chattjänst för studerande på andra stadiet. Tjänsten är avsedd för studerande från 16 år och uppåt som studerar vid Åbos gymnasier, yrkesinstitut och andra institut i Åbo.

CHATTEN PÅ STUDERANDEHÄLSOVÅRDENS SIDOR

Genom chattjänsten kan du få kontakt med en hälsovårdare vid centraliserade studerandehälsovården. Genom chatten kan du till exempel få hälsovårdstjänster, rådgivning eller boka tid. Om ärendet kräver en längre kontakt eller närmare bedömning av tjänstebehov kan sjukvårdaren ringa dig.

Chatten är öppen måndag till fredag kl. 8–12. Chatten kräver stark autentisering med nätbankskoder eller mobilcertifikat för uträttande av ärenden online.