Åbos gemensamma Kulturlöfte: Tid för konst och kultur! har färdigställts i en delaktig process och kommer att ge riktlinjer för kulturens kommande spetsprojekt. Det övergripande planeringsarbetet som inleddes i höstas har resulterat i en strategisk och visionär syn på hur kulturen ska utvecklas i Åbo. Kultur- och ungdomsnämnden behandlar Kulturlöftet i sitt möte den 24 mars. Efter behandlingen i nämnden kommer ärendet att gå vidare för beslut i stadsstyrelsen.

Konst, kultur och kulturellt välbefinnande spelar en viktig roll i Åbos nya stadsstrategi. Kulturlöftet utgör grunden för kulturens spetsprojekt som ingår i borgmästarprogrammet. Målet är att utveckla och främja förutsättningarna för konst och kultur i Åbo i samarbete med aktörer inom sektorn. Spetsprojektet stöder stadsbornas välbefinnande och regionens livskraft. 

– I Kulturlöftet ingår fem centrala spetsteman med tillhörande målsättningar. Spetsteman är lyckliga Åbobor, konst och kultur som yrke, strukturer utan gränser, innovativa och kreativa rum för möten samt ett lockande och inspirerande kulturutbud, berättar Åbo stads fritidsdirektör Minna Sartes

Kulturlöftets innehåll genomfördes som en delaktig process. Staden ordnade sammanlagt nio workshops för olika grupper samt gav tillfälle för vittomfattande målgrupper att via webben ge sina synpunkter på arbetet. 

– Kulturlöftet är hela stadens gemensamma angelägenhet, och därför har det varit fantastiskt att ett stort antal av stadens invånare och anställda, aktörer som professionella konstnärer och sammanslutningar till övriga inom det fria fältet, samt representanter för företag och läroinrättningar har varit med i planeringsarbetet. Vi kommer även att fortsätta bearbeta vidare åtgärder tillsammans som en del av kulturens spetsprojekt, konstaterar Sartes. 

Åbokonstnärerna, animatören och illustratören Sade Lahti och Aboapristagaren, ordkonstnären Veera Vähämaa tolkade Kulturlöftets delaktiga process och slutresultat. Lahti visualiserade bearbetningen och resultatet i form av en seriebildsdagbok i olika stilar och tekniker. Vähämaa sammanställde i form av en lyssnardikt samtalen som förts i de delaktiga tillställningarna till ett textcollage, ett gemensamt verk. 

Läs mera om Kulturlöftet på sidan www.turku.fi/kulttuurilupaus (på finska)