Åbo stads museitjänster förbereder flytten av alla samlingar till det nya centralmagasinet och därför stänger kundservicen. Flytten kommer att ske under år 2025. Museicentralens informationstjänster, bildbeställningar, samlingslån och mottagning av donationer har uppehåll under flytten.

Åbo stads museitjänsternas kundservice stänger den 30 juni 2022. Bildbeställningar och förfrågningar om föremålslån till fotografi-, föremåls- och konstsamlingarna tas emot till och med detta datum. Samma dag stänger även arkivets kundtjänst. Tjänsterna har stängt åtminstone till och med slutet av år 2025. Samlingarna kommer att tas i bruk i olika takt efter flytten. Vi informerar mera när tidtabellerna klarnar.

Om ni planerar lån av eller forskning i Åbo museicentralens samlingar ber vi att ni tar kontakt i god tid.

Fotografiska samlingen

Fotografiska samlingens alla tjänster stänger: bildbeställningar, fotografering av föremål och konstobjekt, mottagning av donationer samt rådgivning. I e-tjänsten Finna.fi finns mer än tio tusen av Museicentralens fotografier tillgängliga, många av dessa i högresolution. Vi strävar efter att leverera beställningar som tagits emot före den 30 juni under hösten 2022.

Föremålssamlingen

Föremålssamlingens kundtjänst har öppet till och med den 30 juni, och efter detta tas inte emot donationer, begäran om lån eller andra förfrågningar som kräver forskningsarbete. Föremålslån som begärts före juli lämnas ut under 2022.

Konstsamlingen

Konstsamlingens kundtjänst stänger för utställningslån, deponeringsverksamhet, förfrågningar om bilder av konstobjekt eller ur konstarkivet, samt kundförfrågningar som kräver arkivarbete. Lån som begärts före juli lämnas ut under 2022.

Arkivet och Museicentralens handbibliotek

Hela arkivets kundtjänst stänger. Handbiblioteket har redan stängt.

Arkeologiska samlingarna

De arkeologiska samlingarnas kundtjänst stänger den 1 januari 2023. Vi ber att den som planerar en begäran om att vi tar fram föremål ur samlingarna, lån eller prov ur de arkeologiska samlingarna tar kontakt under innevarande år. 

Bild: Transport centralens lastbil. Foto: H. Attila, 1932. ÅMC, fotosamlingen.