Årets tema för Åbo stads modell för deltagande budgetering, Asukasbudjetti, berörde stadsbor och fick människor att aktivt komma med förslag för att öka barns och ungas välmående. Nu är det dags att rösta om vilka av dessa bra förslag genomförs med de 3 miljoner euro som budgeterats.

Röstningstid 1-30.4.2022

Hjälp inför röstningen

  • Röstningsinstruktioner med bilder (på finska) 
  • Om du inte äger en dator kan du rösta på Monitori-kundtjänstställen i Skanssi och i Åbo centrum.
  • Om du saknar bankkoder, om du inte kan registrera dig eller vill ha hjälp med att rösta, ring tfn 040 353 2965. Telefontjänsten hjälper på vardagar från 1–29 april kl. 12–16. Du kan också skicka e-post till osallisuus@turku.fi.
  • Röstningshjälp fås också från

Fram till slutet av förra året hade det kommit in totalt 443 förslag till Asukasbudjetti.  

- Det är fint att åbobor har hittat Asukasbudjetti som sin påverkanskanal. Den ger en riktigt konkret möjlighet att påverka. De tre miljoner euro som har avsatts till invånarbudgeten finns i Åbo i stadens basbudget och investeringen är betydande. Det är viktigt för oss att invånarna på riktigt kan prioritera och välja sätt att stärka barn och ungas välmående i Åbo som tjänstemannajobb, säger borgmästare Minna Arve.

I verkstäderna i början av året togs röstbara, prissatta planer fram utifrån förslagen. Samtidigt har likartade förslag slagits samman till en plan så att de inte konkurrerar mot varandra i omröstningen.

De färdigställda planerna har registrerats på webbplatsen Asukasbudjetti.turku.fi där de kan röstas om under april månad. Alla i Åbo som är 13 år eller äldre kan rösta i år. Röstningstiden slutar lördagen den 30 april klockan 18.

- Också i den här omgången fick vi många förslag som berörde motion och fritid. Invånarna ville ha gungor, planer, lekplatser, frisbeegolfbanor, skejtplatser och utegym. Utöver dessa önskades bandläger och andra musikaktiviteter, teater, dans och evenemang. Alla kommer säkert att hitta saker de gillar i planerna som förbättrar barns och ungas välbefinnande, säger utvecklingschef Maarit Luukkaa.

Hur röstar man i Asukasbudjetti?

Alla röstbara planer samlas på Asukasbudjetti-webbplatsen i en kundvagn som beräknar deras totala pris. Om priset överstiger budgeten kommer programmet att meddela överskridandet. I detta fall måste en del av de valda planerna tas bort så att det totala beloppet förblir inom budgeten.

Pyöreä leima tekstillä Kaupunkilainen on kuningas.

Budgeten för storområdena centrum, Hirvensalo-Kakskerta, S:t Marie-Patis, Skanssi-Uittamo och Västcentrum är 270 000 €. Budgeten för hela Åbo, Nummis-Halis, Runosbacken-Raunistula, Pansio-Jyrkkälä och Kråkkärret-Laustis är 330 000 €.

Röstningen sker med suomi.fi-autentisering, det vill säga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Åbos elever-alternativet är tillgängligt för skolelever där elever röstar med sina egna Wilma-användarnamn, som ändå används i skolorna. Stark identifiering är viktigt eftersom endast personer som är permanent bosatta i Åbo kan rösta.

- Vi hoppas särskilt att barn och unga röstar för de vet bäst vad som ökar deras välbefinnande. Alla röstare har möjlighet att rösta i området ”Hela Åbo”. Utöver detta kan du välja ett av de bostadsområden vars planer du vill rösta på. Det utvalda området behöver inte vara det egna bostadsområdet, tipsar expert Anri Niskala.

Rösträkningen kommer att ske efter röstningstidens utgång och vinnarplanerna kommer att offentliggöras så snart som möjligt.