Åbo stad erbjuder möjligheten att skriva kondoleanser i en minnesbok tillägnad ministern, riksdagsledamoten och stadsfullmäktigeledamoten Ilkka Kanerva i stadshuset eller på nätet. Kanerva avled till följd av allvarlig sjukdom på skärtorsdagen 14.4.2022.

Allmänheten kan skriva i Ilkka Kanervas kondoleansbok i aulan till Åbo stadshus varje vardag klockan 10-16 från och med torsdagen den 21 april, fram till tisdagen den 26 april. Stadshusets adress är Auragatan 2.

Borgmästare Minna Arve var den första som skrev sin hälsning i boken. Efter henne skrev även ordförande för stadsfullmäktige Mika Maaskola, biträdande borgämstare Ville Valkonen samt stadsfullmäktigeledamot Olli Manni sina namn i boken.

Hälsningar kan framföras i den elektroniska kondoleansboken fram till tisdagen den 26 april klockan 16 via ett Webropol-formulär.

Kondoleansböckerna överräcks sedan till de anhöriga.