Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp har i enlighet med riktlinjer givna av Institutet för hälsa och välfärd beslutat att från och med fredagen den 22 april häva den allmänna rekommendationen att använda munskydd i Egentliga Finland. Trots att den allmänna rekommendationen upphör, rekommenderas det fortfarande att till exempel social- och hälsovårdspersonal samt besökare i vårdens och äldreomsorgens enheter använder munskydd.

AKTUELLA RÅD OCH INFORMATION  

  •  

I fortsättningen rekommenderas användning av munskydd i följande situationer: 

  • i offentliga inomhuslokaler och i kollektivtrafiken, när man på grund av misstänkt covidsmitta söker sig till vård eller testning 
  • om man har symtom på en luftvägsinfektion, men det är nödvändigt att röra sig utanför hemmet 
  • om man vet att man har blivit utsatt för covidsmitta (t.ex. konstaterad smitta i familjen) och närkontakter utanför hemmet inte går att undvika. 

Det är fortsättningsvis viktigt att vara noggrann med handhygienen och stanna hemma om man känner sig förkyld. 

I Egentliga Finland rekommenderas användning av munskydd fortfarande för personal och besökare: 

  • i alla hälsovårdens verksamheter (sjukhus, hälsostationer, mottagningar och rådgivningsbyråerna) 
  • i dygnet-runt-vårdens anstalter 
  • i vårdenheter för personer med funktionsnedsättningar 
  • i anstalt- och hemvård av ålderstigna samt personer som hör till riskgrupperna samt vid behov även inom socialarbetet 

– Var och en kan fortfarande efter eget gottfinnande använda munskydd till exempel i inomhusutrymmen när det uppstår trängsel. I synnerhet ovaccinerade samt personer som trots vaccinering löper en större risk att allvarligt insjukna i covid-19 bör överväga att använda munskydd som effektivt skyddar mot smitta, konstaterar ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi

På arbetsplatserna beslutar arbetsgivaren om arbetstagarnas användning av munskydd enligt Arbetshälsoinstitutets anvisningar. 

Inverkningar på Åbo stads tjänster 

Läroinrättningar 

Munskyddsrekommendationerna upphör i gymnasierna, i Åbo yrkesinstitut samt i arbetarinstituten, men munskydd finns fortfarande att få både i andra stadiets enheter samt i grundskolorna för sådana som vill använda ett. Även obligatoriet att använda munskydd upphör för personalen inom fostran och undervisning.  

Fölitrafiken 

Rekommendationen att använda munskydd upphör i Åboregionens kollektivtrafik. I fortsättningen kan munskydd användas efter eget omdöme. Munskydd rekommenderas fortfarande för personer som reser med kollektivtrafiken till ett covidtest. Kontanter tas tillsvidare inte emot på bussarna.  

Fritidstjänsterna 

Den allmänna rekommendationen att använda munskydd har upphört även i fritidstjänsternas verksamheter, till exempel på biblioteken, i museerna, på teatern och på konserter, samt i idrottstjänsterna och ungdomstjänsterna.

Social- och hälsovårdens enheter 

Åbo stad rekommenderar fortfarande användning av munskydd i alla stadens hälso- och socialvårdsenheter.  

Nyckelord: