I och med det nya kulturens spetsprojekt satsar Åbo allt mera på konst och kultur. Kulturlöftet, som sammanställts i ett brett samarbete med konstnärer, branschföreningar, företag och andra partners, ger riktning åt verksamheten.

Kulturlöfte: Tid för konst och kultur! är en styrande översikt över utvecklingen av kulturen i Åbo. I löftet ingår målsättningar om en stad, där utrymmen och strukturer möjliggör ett mångsidigt kulturutbud fritt från gränsdragningar, samt omfattande möjligheter för stadsborna att delta.

– Konsten och kulturen berikar vår stad och gör den intressant, samt främjar regionens livskraft och stadsbornas välbefinnande. Alla Åbobor ska ha möjlighetens att både utöva och uppleva kultur i skiftande livsskeden. Kulturens och konstens högklassiga initiativ och evenemang året om ökar stadens dragningskraft. Vi vill mångsidigt främja denna inverkan på välbefinnandet och dragningskraften utan att för den skull glömma konstens och kulturens egenvärde, berättar Åbo stads fritidsdirektör Minna Sartes.

Alla Åbobor ska ha möjlighetens att både utöva och uppleva kultur i skiftande livsskeden.

Kulturlöftet har sammanställts som samarbete, och olika aktörer kommer att kallas med även i förverkligandet. Nätverket för konst- och kulturaktörer Taidekahvit har sedan starten varit en central partner.

– Under bearbetningsskedet kom vi med tredje sektorns synpunkter. Nätverkets aktörer gavs möjligheten att delta i utarbetandet av löftet både i verkstäder och i form av e-feedback. Det faller sig naturligt att fortsätta samarbetet även när Kulturlöftet ska verkställas, säger Sanna Meska, som är ordförande för Taidekahvit.

Från målsättningar till åtgärder

I Kulturlöftet ingår fem spetsteman med tillhörande målsättningar. Spetsteman är lyckliga Åbobor, konst och kultur som yrke, strukturer utan gränser, innovativa och kreativa rum för möten samt ett lockande och inspirerande kulturutbud. Man kommer att sätta i gång med att sätta temans målsättningar i verket i åtgärderna för kulturens spetsteman under åren 2022–2025.

Kulturen är ett hjälpmedel när man stöder välbefinnandet för människor i olika åldersgrupper. Välbeprövade verksamhetsmodeller utvidgas och nya kommer att testas.

– För förskolebarn i åldern 5–6 år skapas en helhet för kulturfostran som en del av förskoleundervisningen och dess läroplan. Upplevelsestigen för grundskoleleverna kommer att stå som modell. Dessutom planeras bland annat en modell för en Kulturremiss 2.0, med avsikten att stöda småbarnsfamiljer som går genom svåra faser. De kostnadsfria remisserna är ett sätt för yrkespersoner inom fostran och det sociala att vägleda familjen eller barnet till stärkande gruppverksamheter inom kultur och konst, ger kulturkoordinator Irina Niemimäki som exempel på kommande åtgärder.

Målsättningen är även att vidareutveckla verksamhetsförutsättningarna för konstnärer och samarbetet mellan kulturaktörer och staden.

– Vi gör en utredning om kulturtjänsternas nuläge och testar olika nya modeller för sysselsättning av konstnärer, berättar Niemimäki.

Åbo stad verkställer och planerar flera stora investeringar i kulturlokaler: Konstens hus, Musikhuset och Museum för historia och framtiden. Dessa tre kommer att bli rum för gemensamma upplevelser, där olika aktörer kan föra dialoger och stadsborna har möjligheten att delta på många olika sätt. I enlighet med Åbos program för offentlig konst kommer dessutom allt mera konst och mångformiga evenemang att ges plats i stadsrummet.

Läs mera om Kulturlöftet på sidan www.turku.fi/sv/kulturlofte