Även i år förs en öppen diskussion om Finlands och Europas framtid vid Europaforumet i Åbo den 24–26 augusti. Temat för årets Europaforum är Finlands och EU:s ställning som en del av den föränderliga internationella ordningen. Talare är bland annat statsminister Sanna Marin, finansminister Annika Saarikko, utrikesminister Pekka Haavisto, partiledarna Petteri Orpo och Riikka Purra, undervisningsminister Li Andersson och Jyrki Katainen, överombudsman för Sitra.

Europaforumet 24–26.8.2022

www.europeforum.fi/sv

The entire programme outline of the Europe Forum: https://europeforum.fi/sv/program/

Eurooppa-foorumi somessa: 

Twitter: @eurooppafoorumi 

Instagram: @eurooppafoorum 

Facebook: Eurooppa-foorumi 2022 

#eurooppafoorumi #europeforum

Liksom resten av världen har Europa och Finland drabbats av många kriser: Coronapandemin, kriget, ökningen av de världspolitiska spänningarna, klimatförändringen, de stigande priserna på energi och råvaror samt osäkerheten för de framtida ekonomiska utsikterna. Framtiden för demokrati, den fria marknadsekonomin samt stabiliteten och säkerheten i samhällena är frågor som dagligen diskuteras i samhället.

Europaforumet svarar igen på det aktuella behovet av en Europadebatt och sammankallar redan för femte gången människor med olika åsikter från olika samhällsområden: Politiska beslutsfattare, medborgarorganisationer, näringslivet, experter och medborgare. Europaforumet är ett tillfälle att mötas och utbyta europeiska idéer.

Se hela programmet för forumet: https://europeforum.fi/sv/program/
Programmet kompletteras kontinuerligt under våren och sommaren.

- Rysslands anfallskrig mot Ukraina har dominerat och dominerar förberedelserna och diskussionerna inför nästa Europaforum. En historisk diskussion om Finlands säkerhetspolitik förs före och ännu under forumet, kärnan i diskussionen är vårt medlemskap i Nato. Finlands beslut fattas i maj och i den andan har forumets program beretts, säger arbetslivsprofessor Anders Blom, Europa-forum i Åbo rf:s ordförande. 

Jutta Urpilainen på Europaforum 2021, bild: Jaska Poikonen

Det förändrade utrikes- och säkerhetspolitiska läget väcker diskussion

Under tre dagar utlovas diskussioner om det förändrade utrikespolitiska läget både nationellt och internationellt. I evenemangen ingår bland annat ett utrikes- och säkerhetspolitiskt seminarium på toppnivå samt en EU-politisk statsministerutfrågning, där fyra partiledare diskuterar EU:s nuläge samt framtiden och den kommande regeringens Europapolitik. Vid forumet diskuteras ämnen som förhållandet mellan EU och NATO, EU:s Rysslandspolitik, den gröna övergången samt utvecklingen av den internationella handeln och konkurrensen.

Även i år deltar ett stort antal ministrar, Europaparlamentariker och toppexperter inom vetenskap, ekonomi och politik i diskussionen om dagens heta frågor. Temaåret 2022 är det Europeiska ungdomsåret och programmet under Europaforumet erbjuder många tillfällen för unga att delta i diskussionen. Allmänheten kan delta i hela det tre dagar långa evenemanget live på nätet.  

Den politiska och ekonomiska hösten börjar även i år i Åbo – välkommen med!