Vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen och coronavaccinationstelefonen är på sommaruppehåll från och med den 1 juni. Även coronabekämpningsbussens tidtabeller ändras den 16 maj.

Vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105 och Åbo stads coronavaccinationstelefon är på sommaruppehåll från och med den 1.6.2022. Sommaruppehållet tar slut i augusti och dagen preciseras senare.

Under den tid som Satakuntavägen är på sommaruppehåll ges coronavaccinationer till personer som fyllt 12 år på tisdagar på Kråkkärrets hälsostation samt på torsdagar på hälsostationen i centrum kl. 12–15.30 utan tidsbokning. Barn i åldern 5-11 år vaccineras under sommaruppehållet på Mullivägens hälsostation onsdagar kl. 12–15.30 utan tidsbokning.

- I maj har Åboborna fortfarande gott om tid att komma och ta de vaccin som saknas och till exempel komplettera avbrutna coronavaccinationsserier, påminner Jutta Peltoniemi, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar

Coronabekämpningsbussens tidtabeller ändras den 16 maj.

Coronarådgivningstelefonen i Åbo betjänar hela sommaren (tfn 02 266 2714, må-sö 8-15), men i juli är telefonen stängd på lördagar. Skol- och studerandehälsovårdens coronarådgivningstelefon är stängd hela sommaren från och med den 13.5. 

Det kommer också att ske ändringar i coronabekämpningsbussens tidtabeller den 16 maj. På sommaren testar bussen måndagar och onsdagar kl. 8.45-10.45 i Perno. I Hallis trafikerar bussen tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 8.30–10.30. Coronabekämpningsbussen besöker Kråkkärret varje vardag (må-fr) kl. 12–14.

Verksamheten vid Tallbackens mottagning för luftvägsinfektioner begränsas

Verksamheten vid mottagningen för luftvägsinfektioner på Tallbackens sjukhusområde begränsas från och med den 9 maj. I fortsättningen hänvisas patienter med corona hos vilka coronasmitta har konstaterats antingen genom hemtest eller coronatest inom hälso- och sjukvården till infektionsmottagningen. På mottagningen vårdas också till exempel infektionspatienter som behöver röntgenundersökningar. Mottagningen för luftvägsinfektioner fungerar endast med tidsbeställning och man får tider till exempel via coronarådgivningstelefonen, tfn 02 266 2714 (må–fr kl. 8–15).

Alla andra patienter med symtom på luftvägsinfektion besöker i fortsättningen den egna hälsostationen med beaktande av försiktighetsåtgärderna.

Ändringar också i Coronapasspunktens öppettider

Öppettiderna för coronapasspunkten i Åbo stadssjukhus aula (Kommunalsjukhusvägen 20) ändras i maj. 9–29.5 är passpunkten öppen varje vardag kl. 8–11, 12–14 och 14.30–15.30. Från och med den 30 maj betjänar passpunkten mån-fre kl. 12–15.45. Coronapasspunkten är avsedd för personer som inte har nätbankskoder eller en permanent finländsk personbeteckning. I första hand skrivs coronapasset ut på Mina Kanta-sidorna.