På utställning stiger vi in i Antti Laitinens värld, där landskapen tar märkvärdiga skepnader och trädenas yttre får metalliska ytor. Utställningen kastar ljus över Laitinens mångsidiga produktion från konstnärens tjugo år långa karriär.

Antti Laitinen: Det formbara landskapet 28.5–18.9.2022

 • Visningar
  på svenska 29.5, 3.7, 31.7, 28.8 och 18.9 kl. 15
  på finska söndagar kl. 14
 • WAM:s sommaronsdagar 1.6, 8.6, 15.6 och 22.6 kl. 17–18.30
  Avspänd sommarsysselsättning inspirerad av Laitinens utställning. Utomhus om vädret tillåter det.
 • Verkstad: Nya landskap 28.6–7.8
 • Konstens natt 11.8 kl. 18–23
 • Barnens veckoslut 3–4.9 kl. 10–15

Fysiskt arbete har varit en del av Antti Laitinens konstverk ända sedan han började sin karriär. Särskilt i Laitinens tidigare produktion ser vi långa och mödosamma ansträngningar som ser ut att sträva efter att uppnå snudd på absurda mål. Bland de konstverk som ställs ut på WAM finns det till exempel ett där konstnären bygger en egen ö åt sig själv mitt i havet (It’s My Island, 2007) och ett annat där han försöker byta plats på en sjö enbart med hjälp av två ämbaren (Lake Shift, 2016).

I sina senaste konstverk har den flitiga konstnären förflyttat sig utanför det beskärda fotot. Men det går fortfarande åtskilliga arbetstimmar åt till att slutföra ett konstverk. Till exempel i sin fotoserie Broken Landscapes (2017–2020) har Laitinen skapat ett surrealistiskt skogslandskap som åskådarna, som är vana vid digitalt redigerade foton, vid den första anblicken lätt tror att är resultatet av bildredigering. Men i verkligheten föreställer fotona riktiga modifieringar som Laitinen har gjort på landskapet.

Skogslandskapen i fokus och trädet som element

Trädet är ett viktigt element i Laitinens konstverk: som material i konstverken, som föremål för fotograferingarna samt som fokus i skogslandskapen. Laitinen arbetar med träd på flera olika sätt och ibland också genom att göra radikala modifieringar till dess yttre, men han bevarar ändå den unika formen och karaktären som kännetecknar den levande organismen. I ett av konstverken där trädets yttre genomgått en grundlig modifiering är Nail Trunk (2021–2022), där en stump av stammen från en poppel fått ett metallskikt av filtspikar över sig. Verket är placerat på Ekoluoto intill WAM och kommer att färdigställas som ett resultat av konstnärens och besökarnas arbetsinsatser under utställningens gång.

Laitinens förhållande till miljön, där hans konstverk uppstår, känns rejält på ett alldagligt sätt. Skogen i de färdiga konstverken tar sagolika skepnader som kan påminna om hobbithål och trädstammar klädda i rustning, men trots det finns det inget som är särskilt märkvärdigt med konstnärens förhållande till de material som han arbetar med. De flesta av Laitinens senaste konstverk har uppstått inom en några kilometers radie från konstnärens egen trädgård, i hans vardagliga livsmiljö. Modifieringarna som han gjort i landskapet försvinner inte ens då konstverket är färdigt, utan som bäst kan konstnären från sitt eget köksfönster se hur ny växtlighet börjar erövra tillbaka en glugg som klippts i grenverket.     

Antti Laitinen

Antti Laitinen (f. 1975) har blivit fotograf från Åbo Konstakademi och bildkonstnär från Bildkonstakademin och arbetar i Somero. I hans arbete kombineras ofta performans, installation, foto och video. Laitinen har skapat ett namn åt sig både i Finland och internationellt. Han har haft utställningar bland annat i de nordiska länderna, Belgien, Storbritannien, USA och Kina. År 2013 var Laitinen med i Finlands paviljong på Venedigbiennalen med sin konstverkshelhet Forest Square, som också kommer att finnas på utställningen på WAM. 

Konst av Antti Laitinen även i Domkyrkoskvären

I sommar kommer Antti Laitinens konstverk även att visas i en friluftsutställning i Domkyrkoskvären. Friluftsutställningen öppnar samtidigt som utställningen i WAM lördagen den 28 maj och den är öppen under Domkyrkotorgets uteserverings öppettider. Fotografikonstnär Vesa Aaltonen ansvarar för utställningen, och den produceras av Åbo stad och Domkyrkotorgets uteservering.

Bild: Antti Laitinen, Broken Landscape IV, 2018. Foto: Antti Laitinen.