Matti Niemi är Åbo stads nya kontaktchef. Han arbetar för närvarande i statsminister Sanna Marins kabinett som statsministerns politiska specialmedarbetare. Niemi tillträder som Åbos kontaktchef måndagen den 13 juni 2022.

Matti Niemi har arbetat som statsministerns specialmedarbetare sedan 2019. Dessförinnan var Niemi Europaminister Tytti Tuppurainens specialmedarbetare och före det Europaparlamentariker Miapetra Kumpula-Natris assistent.

Han har också varit specialmedarbetare för Antti Rinne och Jutta Urpilainen vid finansministeriet samt konsult för påverkanskommunikation. Niemi är till utbildningen politices magister.

– Det händer mycket i Åbo just nu och det är fint att få vara med och främja tillväxten i Åbo och i hela regionen samt i större utsträckning stadspolitiken i Finland. Jag tar med mig mitt nätverk från Helsingfors och Bryssel samt min omfattande kompetens från olika politiska sektorer till stadens intressebevakningsarbete. Jag ser fram emot att samarbeta med alla aktörer i Åbo, säger Matti Niemi.

Finlands äldsta stad Åbo är en av världens ledande klimatstäder, känd och erkänd som kulturstad och har även ett starkt samarbete med näringslivet och högskolorna.

 

– Matti Niemi stärker stadens och innovationscentrets intressebevakning med sin omfattande erfarenhet av såväl nationellt som europeiskt beslutsfattande. I uppnåendet av stadens intressebevakningsmål betonas kännedom om beslutsfattande, kommunikation och goda intresserelationer, säger Niko Kyynäräinen, Åbos livskraftsdirektör.

Huvudmålen för Åbos intressebevakning, i enlighet med borgmästarprogrammet, är att genomföra Entimmeståget och investeringsbeslutet så att tågförbindelsen är i bruk 2030 samt att genomföra skyddet av Skärgårdshavet och erhållande av tillräcklig finansiering av detta. Av programmets mål stärktes tillgången till ett centrum för läkemedelsutveckling i Åbo i februari 2022.

Som Åbos kontaktchef ansvarar Niemi för stadens intressebevakning och samarbetet mellan intressentgrupper i stadsnätverket och i förhållande till ministerierna. Han leder stadens ansvarsområden för intressebevakning och stöder stadens ledning, förutom i intressebevakning, även i nationella och internationella samarbetsärenden.

Kontaktchefen följer också upp och analyserar utvecklingen av lagstiftningen eller annan nationell verksamhet och ändringar i anslutning till Åbo stad. Han ansvarar för Åbo Europakontors verksamhet i Bryssel och är medlem i Åbo stads ledningsgrupp.

Nyckelord: