Åbo stads socialjour erbjuder samtalshjälp och stöd för unga varje vardag dygnet runt. Krishjälp fås på numret 02 262 6003. Även de riksomfattande kristelefonerna betjänar varje dag.

Krishjälp fås på följande platser:

  • Åbo socialjour, tfn 02 262 6003 (öppet dygnet runt).
  • Riksomfattande MIELI rf:s kristelefon (Suomen Mielenterveys ry) tfn 09 2525 0111 (den finskspråkiga linjen är öppen varje dag dygnet runt). Kristelefonens svenskspråkiga linje, tfn 09 2525 0112 (öppet må och on kl. 16–20 samt ti, to och fre kl. 9–13). Mer information: mieli.fi/kriisipuhelin
  • Barn- och ungdomstelefonen (Mannerheims barnskyddsförbund), tfn 116 111 (vardagar kl. 14–20, veckoslut kl. 17–20)

Åbo stads socialjour erbjuder samtalshjälp och stöd till följd av trafikolyckan den 3 juni. Två ungdomar omkom i olyckan. Krishjälpen är avsedd för alla som är djupt berörda.

- Sådana här stora krissituationer berör i stor utsträckning ungdomar, eftersom många hade jämnåriga som var med. Efter en kris kan de egna känslorna och tankarna också uppstå med fördröjning. En krissituation kan orsaka ångest och ovisshet. Vi ger samtalshjälp när som helst på dygnet. Det lönar sig inte att tveka att be om hjälp, säger ledande socialarbetare Kaarina Katas vid socialjouren.

Det är också viktigt att närstående vuxna och föräldrar erbjuder unga stöd och diskuterar sådant som tynger dem.

 

Nyckelord: