Sirkkala skolas konstprojekt utvidgas i och med ett samhällskonstprojekt om barns delaktighet i byggverksamhet och offentlig konst. Delaktighetsprojektet förverkligas med hjälp av understöd som tilldelats Sirkkala skola och bildkonstnär Maikki Rantala.

Konstanskaffningar för Sirkkala skola

  • Konstanskaffningarna för Sirkkala skola i Åbo är inkluderade i byggprojektets kostnader. I projektet tillämpas den så kallade procentprincipen, där ungefär en procent av byggkostnaderna används till anskaffning av konst. 
  • Sirkkala skolas byggarbeten inleddes på hösten 2021. Skolans grundrenovering och nybygge samt Maikki Rantalas konsthelhet i samband med skolan kommer att stå färdiga på våren 2023.
  • Läs mera: Resultaten i Sirkkala skolas konsttävling har offentliggjorts

En omfattande delaktighetsplan har gjorts upp för Sirkkala skolas konstprojekt. Skolans elever och lärare får bekanta sig med närområdets arkeologi, stadsmiljö och med konstutövande, samt får möjlighet att påverka innehållen i konstverket som planeras för skolhuset. Dessutom skapas konst ägnad att pigga upp miljön i skolans provisoriska utrymmen i Kärsämäki. Denna verksamhet är möjlig tack vare understöd från Svenska Kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto. Åbo museicentral fungerar som sakkunnig inom procentkonstprojekt, och som partner fungerar Aboa Vetus Ars Nova.

Elever skapar konst och lär känna historien 

Syftet med konstprojektet är att i stället för konstnären sätta barnens delaktighet i byggandet och den offentliga konsten i fokus.

– Genom att granska det förflutna, nutiden och framtiden kan barnen hitta en egen plats i sin hemorts historia och komma underfund med hur man själv kan påverka det kommande. Idén med konstverket är att göra märkningar efter medeltida tegelslagare som hittas på olika håll i Åbo, och ordet graffitis etymologi till en del av skolans fasad. Konstverket kommer att förverkligas med modern fräsmetod i fasadskivorna, berättar Rantala.

Nyckelsymbol gjord av en tegelmakare kan ses i ett tegel i Åbo domkyrkas murvägg. Foto: Raakkel Närhi, Åbo museicentral.

I förslagen till skolans konstverk har konstnären inspirerats av tegelkonstruktionerna från olika tider, som finns på Sirkkala skolas gård. 

– Jag blev så entusiastisk av forskningsarbetet som Aboa Vetus arkeolog Ilari Aalto har gjort i medeltida tegelmästares stämplar. Dessa märken kan fortfarande ses till exempel i Åbo domkyrkas yttermurar. Jag har tidigare som en del av konstnärskollektivet SAV gjort storskaliga konstverk tillsammans med barn och format stadsmiljön på barnens villkor i synnerhet i Vandas förorter, säger Rantala.

Idéer som skapats av eleverna blir en del av konstverket

I maj 2022 fick Sirkkala skolas elever besöka Aboa Vetus Ars Nova och tillsammans med Ilari Aalto gå på en guidad rundvandring om tegeltillverkningens historia och Åbos gamla tegelbyggnader. Eleverna gick till domkyrkan för att i murarna se märkningarna i de gamla teglen. Dessutom besökte man Aboa Vetus utställning i de utgrävda ruinerna av gamla Åbo. Tegeltillverkningen och märkningarna som stämplats i samband med tillverkningen har varit utgångspunkter för de verkstäder som Rantala har hållit i klasserna. Resultaten kommer konstnären att använda i en anslående konsthelhet i nya Sirkkala skolas fasad. De egna märkena, som barnen har skapat med scrapeboard-teknik, kommer att flyttas över i monumental storlek på det nya skolhusets fasad.

Maikki Rantala drog konstverkstäder i Sirkkala skolas klasser. Resultaten kommer konstnären att använda i den blivande fasadkonsten. Foto: Maikki Rantala.

Sirkkalas skolas rektor Elise Kurtén är mer än nöjd.

– Samarbetet med Maikki Rantala har fungerat alldeles lysande! Allting känns möjligt och det som eleverna har gjort tas i beaktande på riktigt. Både vuxna och barn i skolan är gärna med om att skapa nytt för vår skola, konstaterar Kurtén.

Det har varit fantastiskt att som ”skolans egen konstnär” få bli en del av Sirkkala skolas varmhjärtade gemenskap

Verkstäderna fortsätter i höst med stöd av Svenska Kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto. I gatkonstverkstäder får barnen då bekanta sig med att forma den egna närmiljön även i de provisoriska utrymmena i Kärsämäki. Samtidigt fortsätter samplaneringen av gårdsplanen vid nybygget på Sirkkalagatan för de kommande ljuskonstverkens och konststigens del. 

– Det har varit fantastiskt att som ”skolans egen konstnär” få bli en del av Sirkkala skolas varmhjärtade gemenskap. Det är en roll jag har glädjen att fortsätta med i minst ett år ännu. Det kommer att vara en överraskning även för mig att se hurdan helheten till slut blir, nu när barnen har haft möjligheten att påverka resultatet, avslutar Rantala. 

  • I översta bilden besöker skolans elever Aboa Vetus utställning med ruinerna efter gamla Åbo tillsammans med arkeolog Ilari Aalto. Foto: Ville-Matti Rautjoki, Åbo museicentral.